Õppekomplekt (Inimeseõp I kooliastmele)

Inimeseõpetus algklassidele, I osa, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Pille Arnek, Kerli Ever
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 38 peatükki ning 0 ülesannet, millest 0 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Pille Arnek, Kerli Ever
 • Aine
  Inimeseõpetus, varia
 • Klass
  1. klass, 2. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011, Riiklik õppekava 2023
 • Kuulub paketti

1. Ettevalmistuseks õpetajale

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Komplekti tutvustus. Abiks õpetajale

2. Mis mind ümbritseb?

Järg
Peatükk
2.1. Me elame Eestis
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Liiklus ja liiklemine
2.3. Liiklus. Ohutus tänaval
2.4. Liiklus. Ohutus sõidukis
2.5. Üksi kodus ja õues
2.6. Aeg ja ajataju

3. Kes mind ümbritsevad?

Järg
Peatükk
3.1. Pere
3.2. Sugulased
3.3. Mina ja pärilikkus
3.4. Kodu
3.5. Lemmikloomad

4. Minu ja teiste tervis

Järg
Peatükk
4.1. Minu tervis. Kuidas püsida terve?
4.2. Minu tervis. Kuidas hoiduda haigustest?
4.3. Tervis. Nutikad abivahendid

5. Mida ma mõtlen, tunnen ja välja ütlen

Järg
Peatükk
5.1. Emotsioonid I
5.2. Emotsioonid II. Toimetulek emotsioonidega
5.3. Enese ja teiste tundmine, iseloom
5.4. Suhtlemine. Keel ja kehakeel
5.5. Mina ja teised. Koostöö ja mäng
5.6. Mina ise. Iseseisvus
5.7. Mida teha, et aju areneks hästi?
5.8. Õppimisnõksud

6. Kodumaa nüüd ja vanadel aegadel

Järg
Peatükk
6.1. Ilus Eestimaa
6.2. Eesti sümbolid I
6.3. Eestimaa sümbolid II
6.4. Kõige suuremad rahvapeod
6.5. Kuidas vanasti elati? Leiutised
6.6. Kuidas eestlased vanasti elasid? Maal
6.7. Kuidas eestlased vanasti elasid? Linnas 
6.8. Kodumaa nüüd ja vanadel aegadel. Kokkuvõttev õppekäik

7. Kuidas meil asjad käivad?

Järg
Peatükk
7.1. Raha, asjad ja valikud. Raha kasutamine
7.2. Raha, asjad ja valikud. Kulutuste planeerimine, säästmine
7.3. Laenamine, andmine
7.4. Lapse kohustused ja õigused
7.5. Lapse otsused ja valikud

8. Lisad

Järg
Peatükk
8.1. Impressum
Palun oota