Õppekomplekt (Bioloogia 9. klassi e-tund)

Bioloogia 9. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Külli Relve, Edith Maasik, Aiki Jõgeva, Ene Lehtmets, Merike Kilk, Urve Jõgi, Mari Uudelt, Ülle Kollist
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 72 peatükki ning 0 ülesannet, millest 0 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Külli Relve, Edith Maasik, Aiki Jõgeva, Ene Lehtmets, Merike Kilk, Urve Jõgi, Mari Uudelt, Ülle Kollist
 • Aine
  Bioloogia
 • Klass
  9. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti

1. Inimese elundkonnad. Nahk

Järg
Peatükk
1.1. Töökava / Abiks õpetajale
1.2. Inimese keha üldehitus
1.3. Naha ehitus ja ülesanded
1.4. Nahk vajab kaitset ja hoolitsust
Tasuta tutvumiseks!

2. Luud ja lihased

Järg
Peatükk
2.1. Milline on luude koostis ja ehitus?
2.2. Luud ja nende ühendused
2.3. Lihased tagavad keha liikumise
2.4. Praktiline töö luude ja lihaste ehituse ja talitluse kohta
2.5. Kordamistund
2.6. Kontrolltöö nr 1

3. Vereringe ja immuunsüsteem

Järg
Peatükk
3.1. Süda paneb vere liikuma
3.2. Südame töörütm
3.3. Vereringe ja veresooned
3.4. Südame treenimine ja südame tervis
3.5. Südame-veresoonkonna haigused. Ettekanded
3.6. Veri on vedel kude
3.7. Immuunsüsteem kaitseb organismi
3.8. Vaktsiinid ja vaktsineerimine. Immuunsüsteemi häired
3.9. Kontrolltöö nr 2

4. Toitumine, seedimine, eritamine

Järg
Peatükk
4.1. Toit ja toitained
4.2. Tervislik toitumine e normaalne söömine
4.3. Tervislik toitumine. Ettekannete koostamine
4.4. Tervislik toitumine. Rühmatööde ettekandmine
4.5. Praktilised tööd toitainete tõestamise kohta
4.6. Seedeelundkond
4.7. Erituselundkond
4.8. Kontrolltöö nr 3

5. Hingamine. Talitluste regulatsioon

Järg
Peatükk
5.1. Hingamine ja hingamiselundkond
5.2. Sisse- ja väljahingamine. Gaasivahetus alveoolides
5.3. Ettekanded tubakatoodete toime ja hingamiselundite haiguste kohta
5.4. Sisenõrenäärmed eritavad hormoone
5.5. Närvisüsteemi ehitus
5.6. Kuidas närvisüsteem talitleb?
5.7. Teemakohaste artiklite analüüs
5.8. Talitluste regulatsioon. Kordamine
5.9. Kontrolltöö nr 4

6. Meeleelundid

Järg
Peatükk
6.1. Silm ja nägemine
6.2. Nägemishäired. Ettekanded
6.3. Kõrv on kuulmis- ja tasakaaluelund
6.4. Kuulmine ja kuulmishäired
6.5. Haistmine ja maitsmine
6.6. Kontrolltöö nr 5

7. Paljunemine ja areng

Järg
Peatükk
7.1. Inimese suguelundkond
7.2. Viljastumine ja inimese areng
7.3. Loodet ohustavad tegurid. Viljatus. Inimese elukaar
7.4. Pereplaneerimine ja seksuaaltervishoid
7.5. Ettekanded pereplaneerimise ja seksuaaltervise kohta
7.6. Inimene kui tervik
7.7. Kordamistund
7.8. Kontrolltöö nr 6
7.9. Inimese elundkondade teemasid kokkuvõttev tund

8. Pärilikkus ja muutlikkus

Järg
Peatükk
8.1. DNA, geenid, kromosoomid
8.2. Geenide pärandumine
8.3. Soo määramine
8.4. Muutlikkus
8.5. Mittepärilik muutlikkus
8.6. Pärilikud haigused
8.7. Geneetiliselt muundatud organismid
8.8. GMO-de poolt ja vastu
8.9. Kordamistund
8.10. Kontrolltöö nr 7

9. Evolutsioon

Järg
Peatükk
9.1. Olelusvõitlus ja looduslik valik
9.2. Bioloogilise evolutsiooni tõendid
9.3. Evolutsiooni tõendid. Teemakohaste artiklite analüüs
9.4. Elu teke. Taime- ja loomariigi evolutsioon
9.5. Taime- ning loomariigi evolutsioon. Rühmatöö
9.6. Inimese evolutsioon I
9.7. Inimese evolutsioon. Ettekannete koostamine
9.8. Inimese evolutsioon. Õpilaste ettekanded
9.9. Kontrolltöö nr 8
9.10. Õppekäik või praktiline töö

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Impressum
Palun oota