Õppekomplekt (Eesti keel 4. klassi e-tund)

Eesti keel 4. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Maire Aher, Terje Varul, Katrin Puik
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 177 peatükki ning 0 ülesannet, millest 0 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Maire Aher, Terje Varul, Katrin Puik
 • Aine
  Eesti keel
 • Klass
  4. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011, Riiklik õppekava 2023
 • Kuulub paketti

1. I. Raamatud on kõigile

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Abiks õpetajale. E-tunni tutvustus
1.3. Sissejuhatus õppeaastasse
Tasuta tutvumiseks!
1.4. Voldemar Miller, „Raamatud omavahel”
1.5. Kordame tähestikku
1.6. Raamatute maailm
1.7. Jüri Parijõgi, „Kui isa kinkis raamatuid”
1.8. Pealkirjad (1)
1.9. Pealkirjad (2)
1.10. Kuidas juttu lugeda
1.11. Louis Sachar, „Naerurull, piripill ja udupasun”
1.12. Nimed (1)
1.13. Nimed (2)
1.14. Reeli Reinaus, „Blogi”
1.15. Kuidas raamatut valida
1.16. Grigori Oster, „Karvased sõrmed”
1.17. Nimetused
1.18. Teeme tutvust kirjanikuga
1.19. Mikä Keränen, „Varastatud oranž jalgratas”
1.20. Loeme luuletusi
1.21. Peatüki kokkuvõte
1.22. Kontrolltöö

2. II. Tarbetekstide kosmoses

Järg
Peatükk
2.1. Teabetekstide kosmoses. „Härra LugemisHull”
2.2. Teabekirjanduse liigid
2.3. Lucy ja Stephen Hawking, „Georg ja universumi salavõti”
2.4. Poolitamine
2.5. Markus Saksatamm, „Külaline saabub”
2.6. Sõnaraamatute kasutamine
2.7. Kuidas teabeteksti lugeda
2.8. Lühendid
2.9. Helju Rammo, „Oma arvamus”
2.10. Fakt ja arvamus
2.11. Ilmar Tomusk, „Johannese oratoorium”
2.12. Arvamuse avaldamine
2.13. Luuletusi muusikast ja kosmosest
2.14. Peatüki kokkuvõte
2.15. Kontrolltöö

3. III. Lähme raamatukokku

Järg
Peatükk
3.1. Roald Dahl, „Matilda. Raamatuneelaja”
3.2. Raamatukogud
3.3. Juhan Saar, „Kaks hobust”
3.4. Õige keel ja ilus keel
3.5. Helilised ja helitud häälikud, rõhuliide -gi ja -ki
3.6. A. A. Milne, „Karupoeg Puhh” (1)
3.7. A. A. Milne, „Karupoeg Puhh” (2)
3.8. Helitu hääliku naabrid (1)
3.9. Helitu hääliku naabrid (2)
3.10. Kuidas raamatukogu kasutada
3.11. Lemony Snicket, „Ahastav algus”
3.12. Kaashäälikuühend (1)
3.13. Kaashäälikuühend (2)
3.14. Siiri Laidla, „Nõiatembud raamatukogus” (1)
3.15. Siiri Laidla, „Nõiatembud raamatukogus” (2)
3.16. i ja j õigekiri
3.17. Loeme luuletusi
3.18. Kordamine
3.19. Õppekäik raamatukokku
3.20. Kontrolltöö

4. IV. Infot otsimas

Järg
Peatükk
4.1. Infot otsimas
4.2. Kalju Saaber, „Eesli silmanägemine”
4.3. Nimisõnad
4.4. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine
4.5. Astrid Reinla, „Tagasi kodus”
4.6. Raamat infoallikana – sisukord ja aineregister
4.7. Omadussõnad (1)
4.8. Omadussõnad (2)
4.9. Wimberg, „Arvutihullud” (1)
4.10. Wimberg, „Arvutihullud” (2)
4.11. Internet infoallikana
4.12. Arvsõna
4.13. Piret Raud, „Lemmikloomapäev”
4.14. Kordamine
4.15. Kontrolltöö
4.16. Peatüki kokkuvõte
4.17. Sven Nordqvist, „Pettsoni jõulud“
4.18. Referaatide esitlemine
4.19. Jõulumeeleolus
4.20. Josef Čapek, „Kui näärid ei tahtnud tulla”

5. V. Millest lugu koosneb

Järg
Peatükk
5.1. Millest lugu koosneb?
5.2. Tegelased
5.3. Astrid Lindgren, „Rasmus, Pontus ja Lontu” (1)
5.4. Astrid Lindgren, „Rasmus, Pontus ja Lontu” (2)
5.5. Loo tegevus ehk sündmustik
5.6. Jaak Kõdar, „Hunt ja rebane suusatamas” (1)
5.7. Jaak Kõdar, „Hunt ja rebane suusatamas” (2)
5.8. Tegusõna pöörded
5.9. Tegusõna pöörded (2)
5.10. Hille Karm, „Kuidas minu kuldnokk ära lendas”
5.11. Tegevusaeg
5.12. Gianni Rodari, „Õppekaramell”
5.13. Olevik ja minevik (1)
5.14. Olevik ja minevik (2)
5.15. Elar Kuus, „Masina jalad”
5.16. Tegevuskoht
5.17. C. S. Lewis, „Lucy kiikab kapiuksest sisse” (1)
5.18. C. S. Lewis, „Lucy kiikab kapiuksest sisse” (2)
5.19. Eitus ja jaatus
5.20. Eleanor Farjeon, „Daami tuba”
5.21. Lugude kuulamine ja hindamine
5.22. Toredaid luuletusi
5.23. Kokkuvõte ja kordamine
5.24. Kontrolltöö

6. VI. Kuidas lugu jutustada ja kirjutada

Järg
Peatükk
6.1. Kuidas lugu jutustada ja kirjutada
6.2. Voldemar Miller, „Delfiin”
6.3. Võtame loo lühidalt kokku
6.4. Teema
6.5. Jutu ülesehitus (1)
6.6. Jutu ülesehitus (2)
6.7. Contra, „Presidendi suur saladus” (1)
6.8. Contra, „Presidendi suur saladus” (2)
6.9. Andrus Kivirähk, „President kinnas”
6.10. Isamaalisi luuletusi
6.11. Vabariigi aastapäev. Etüüdi lavastamine
6.12. Mis on lause?
6.13. Kuidas lugu ümber jutustada (1)
6.14. Kuidas lugu ümber jutustada? (2)
6.15. Kerttu Soans, „Arvutitool ja lumi”
6.16. Lausete liigid (1)
6.17. Lausete liigid (2)
6.18. P. L. Travers, „Naerugaas” (1)
6.19. P. L. Travers, „Naerugaas” (2)
6.20. Kordamine
6.21. Peatüki kokkuvõte
6.22. Kontrolltöö

7. VII. Kirjeldame

Järg
Peatükk
7.1. Mis on kirjeldamine?
7.2. Aapeli, „Kummitavad palitud” (1)
7.3. Aapeli, „Kummitavad palitud” (2)
7.4. Liht- ja liitlause (1)
7.5. Liht- ja liitlause (2)
7.6. Kristiina Kass, „Samuel Seebimulli perekond” (1)
7.7. Kristiina Kass, „Samuel Seebimulli perekond” (2)
7.8. Õpime raamatutegelast paremini tundma
7.9. Eno Raud, „Sõjakirves on välja kaevatud” (1)
7.10. Eno Raud, „Sõjakirves on välja kaevatud” (2)
7.11. Koondlause
7.12. Toon Tellegen, „Minu isa” (1)
7.13. Toon Tellegen, „Minu isa” (2)
7.14. Liitlause kirjavahemärgid
7.15. Kuidas hästi kirjeldada?
7.16. Kuidas hästi kirjeldada. Kokkuvõte
7.17. Toredaid luuletusi
7.18. Kordamine
7.19. Kontrolltöö

8. VIII. Loeme muinasjutte

Järg
Peatükk
8.1. Loeme muinasjutte. „Hiir ja varblane”
8.2. August Jakobson, „Hiir ja varblane”
8.3. Otsekõne ja saatelause
8.4. Muinasjutt – rahva unistused ja uskumused
8.5. „Lonkav rebane”
8.6. Eri maade muinasjutte
8.7. Otsekõne kirjavahemärgid
8.8. Fr. R. Kreutzwald, „Vaeslapse käsikivi” (1)
8.9. Fr. R. Kreutzwald, „Vaeslapse käsikivi” (2)
8.10. Kunstmuinasjutud
8.11. Václav Čtvrtek, „Kuidas Rumcajs endale uue püstoli sai” (1)
8.12. Václav Čtvrtek, „Kuidas Rumcajs endale uue püstoli sai” (2)
8.13. Vanasõna
8.14. Markus Saksatamm, „Tädi Kersti ja nõiutud prints”
8.15. Otsekõne kasutamine tekstis
8.16. Kõnekäänd
8.17. Muinasjutulisi luuletusi (1)
8.18. Muinasjutulisi luuletusi (2)
8.19. Kordamine
8.20. Kontrolltöö
8.21. Peatüki kokkuvõte

9. IX. Sõna ja pilt

Järg
Peatükk
9.1. Olivier Melano, „Kuninga kaardimeister”
9.2. Pilt kõneleb (1)
9.3. Pilt kõneleb (2)
9.4. Sünonüümid
9.5. Joonas Sildre, „Maailma naba”
9.6. Mitmetähenduslikud sõnad
9.7. Venda Sõelsepp, „Kui Kurgil jäi kurk haigeks”
9.8. Antonüümid
9.9. Oscar Brenifier, Clement Devaux, „Sõnad”
9.10. Toredaid luuletusi
9.11. Kordamine ja kokkuvõttev töö
9.12. Kontrolltöö
9.13. Peatüki kokkuvõte
9.14. Õppeaasta lõpetamine
Palun oota