Õppekomplekt (Matemaatika e-tund 4. kl)

Matemaatika 4. klassile, e-tund 2023 ÕK

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 49 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 1 ülesannet.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  4. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2023
 • Kuulub paketti

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Abiks õpetajale

2. Arvu koostis. Liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
2.1. Sissejuhatus
2.2. Number ja arv
2.3. Arvkiir
2.4. Rooma numbrid (1)
2.5. Rooma numbrid (2)
2.6. Arvu järgud (1)
2.7. Arvu järgud (2)
2.8. Järguühikud (1)
2.9. Järguühikud (2)
2.10. Liitmine
2.11. Liitmise omadused
2.12. Lahutamine (1)
2.13. Lahutamine (2)
2.14. Lahutamine (3)
2.15. Arvust summa lahutamine
2.16. Arvule vahe liitmine
2.17. Kirjalik liitmine ja lahutamine (1)
2.18. Kirjalik liitmine ja lahutamine (2)
2.19. Mitmesuguseid ülesandeid. Jõgevamaa (1)
Tasuta tutvumiseks!
2.20. Mitmesuguseid ülesandeid. Jõgevamaa (2)
2.21. Kontrolltöö nr 1

3. Korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
3.1. Korrutamine
3.2. Korrutamise omadused (1)
3.3. Korrutamise omadused (2)
3.4. Summa korrutamise omadus (1)
3.5. Summa korrutamise omadus (2)
3.6. Jagamine. Jagamise omadused (1)
3.7. Jagamine. Jagamise omadused (2)
3.8. Jäägiga jagamine (1)
3.9. Jäägiga jagamine (2)
3.10. Tehete järjekord
3.11. Mitmesuguseid ülesandeid. Järvamaa (1)
3.12. Mitmesuguseid ülesandeid. Järvamaa (2)
3.13. Kontrolltöö nr 2

4. Kirjalik korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga

Järg
Peatükk
4.1. Täht otsitava arvu tähisena (1)
4.2. Täht otsitava arvu tähisena (2)
4.3. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga (1)
4.4. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga (2)
4.5. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (1)
4.6. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (2)
4.7. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (3)
4.8. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (4)
4.9. Mitmesuguseid ülesandeid. Raplamaa (1)
4.10. Mitmesuguseid ülesandeid. Raplamaa (2)
4.11. Kontrolltöö nr 3

5. Lisad

Järg
Peatükk
5.1. Impressum
5.2. Sõnaseletused
Palun oota