Õppekomplekt (Matemaatika e-tund 4. kl)

Matemaatika 4. klassile, e-tund 2023 ÕK

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 149 peatükki ning 5 ülesannet, millest 4 on õpikus ja 1 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  4. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2023
 • Kuulub paketti

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Abiks õpetajale

2. Arvu koostis. Liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
2.1. Sissejuhatus
2.2. Number ja arv
2.3. Arvkiir
2.4. Rooma numbrid (1)
2.5. Rooma numbrid (2)
2.6. Arvu järgud (1)
2.7. Arvu järgud (2)
2.8. Järguühikud (1)
2.9. Järguühikud (2)
2.10. Liitmine
2.11. Liitmise omadused
2.12. Lahutamine (1)
2.13. Lahutamine (2)
2.14. Lahutamine (3)
2.15. Arvust summa lahutamine
2.16. Arvule vahe liitmine
2.17. Kirjalik liitmine ja lahutamine (1)
2.18. Kirjalik liitmine ja lahutamine (2)
2.19. Mitmesuguseid ülesandeid. Jõgevamaa (1)
Tasuta tutvumiseks!
2.20. Mitmesuguseid ülesandeid. Jõgevamaa (2)
2.21. Kontrolltöö nr 1

3. Korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
3.1. Korrutamine
3.2. Korrutamise omadused (1)
3.3. Korrutamise omadused (2)
3.4. Summa korrutamise omadus (1)
3.5. Summa korrutamise omadus (2)
3.6. Jagamine. Jagamise omadused (1)
3.7. Jagamine. Jagamise omadused (2)
3.8. Jäägiga jagamine (1)
3.9. Jäägiga jagamine (2)
3.10. Tehete järjekord
3.11. Mitmesuguseid ülesandeid. Järvamaa (1)
3.12. Mitmesuguseid ülesandeid. Järvamaa (2)
3.13. Kontrolltöö nr 2

4. Kirjalik korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga

Järg
Peatükk
4.1. Täht otsitava arvu tähisena (1)
4.2. Täht otsitava arvu tähisena (2)
4.3. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga (1)
4.4. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga (2)
4.5. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (1)
4.6. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (2)
4.7. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (3)
4.8. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (4)
4.9. Mitmesuguseid ülesandeid. Raplamaa (1)
4.10. Mitmesuguseid ülesandeid. Raplamaa (2)
4.11. Kontrolltöö nr 3

5. Arvud 100 000-ni

Järg
Peatükk
5.1. Arvud 100 000-ni (1)
5.2. Arvud 100 000-ni (2)
5.3. Peast korrutamine ja jagamine 10, 100 ja 1000-ga (1)
5.4. Peast korrutamine ja jagamine 10, 100 ja 1000-ga (2)
5.5. Mitmesuguseid ülesandeid. Läänemaa (1)
5.6. Mitmesuguseid ülesandeid. Läänemaa (2)
5.7. Mitmesuguseid ülesandeid. Läänemaa (3)
5.8. Kontrolltöö nr 4

6. Pikkusühikud. Tehted nimega arvudega 

Järg
Peatükk
6.1. Pikkusühikud
6.2. Nimega arvude liitmine ja lahutamine
6.3. Nimega arvude korrutamine
6.4. Nimega arvude jagamine
6.5. Mitmesuguseid ülesandeid. Tartumaa (1)
6.6. Mitmesuguseid ülesandeid. Tartumaa (2)

7. Geomeetrilised kujundid. Pindala

Järg
Peatükk
7.1. Geomeetrilised kujundid
7.2. Ristkülik ja ruut. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt
7.3. Pindala ja pindalaühikud
7.4. Ristküliku ja ruudu pindala (1)
7.5. Ristküliku ja ruudu pindala (2)
7.6. Ristküliku ja ruudu pindala (3)
7.7. Mitmesuguseid ülesandeid. Harjumaa
7.8. Kontrolltöö nr 5

8. Mõõtühikud

Järg
Peatükk
8.1. Massiühikud
8.2. Rahaühikud (1)
8.3. Rahaühikud (2)
8.4. Ajaühikud (1)
8.5. Ajaühikud (2)
8.6. Kiirus, aeg ja teepikkus (1)
8.7. Kiirus, aeg ja teepikkus (2)
8.8. Kiirus, aeg ja teepikkus (3)
8.9. Temperatuuri mõõtmine
8.10. Mitmesuguseid ülesandeid. Viljandimaa (1)
8.11. Mitmesuguseid ülesandeid. Viljandimaa (2) 
8.12. Kontrolltöö nr 6

9. Arvud miljonini

Järg
Peatükk
9.1. Arvud miljonini (1)
9.2. Arvud miljonini (2)
9.3. Arvud miljonini (3)
9.4. Arvud miljonini (4)
9.5. Arvud miljonini (5)
9.6. Mitmesuguseid ülesandeid. Võrumaa (1)
9.7. Mitmesuguseid ülesandeid. Võrumaa (2)
9.8. Kontrolltöö nr 7

10. Korrutamine ja jagamine järkarvuga

Järg
Peatükk
10.1. Järkarvu korrutamine (1)
10.2. Järkarvu korrutamine (2)
10.3. Järkarvu korrutamine (3)
10.4. Järkarvu korrutamine (4)
10.5. Järkarvuga jagamine (1)
10.6. Järkarvuga jagamine (2)
10.7. Järkarvuga jagamine (3)
10.8. Järkarvuga jagamine (4)
10.9. Mitmesuguseid ülesandeid. Valgamaa (1)
10.10. Mitmesuguseid ülesandeid. Valgamaa (2)
10.11. Korrutamine kahekohalise arvuga (1)
10.12. Korrutamine kahekohalise arvuga (2)
10.13. Korrutamine kahekohalise arvuga (3)
10.14. Korrutamine kahekohalise arvuga (4)
10.15. Mitmesuguseid ülesandeid. Põlvamaa (1)
10.16. Mitmesuguseid ülesandeid. Põlvamaa (2)
10.17. Kontrolltöö nr 8

11. Puuduva teguri, jagatava, jagaja leidmine. Jagamine kahekohalise arvuga

Järg
Peatükk
11.1. Puuduva teguri leidmine 
11.2. Puuduva jagatava leidmine 
11.3. Puuduva jagaja leidmine
11.4. Kordamine (viktoriin)
11.5. Jagamine kahekohalise arvuga (1)
11.6. Jagamine kahekohalise arvuga (2)
11.7. Jagamine kahekohalise arvuga (3)
11.8. Jagamine kahekohalise arvuga (4)
11.9. Jagamine kahekohalise arvuga (5)
11.10. Jagamine kahekohalise arvuga (6)
11.11. Mitmesuguseid ülesandeid. Ida-Virumaa (1)
11.12. Mitmesuguseid ülesandeid. Ida-Virumaa (2)
11.13. Kontrolltöö nr 9

12. Murrud

Järg
Peatükk
12.1. Murrud ja protsendid (1)
12.2. Murrud ja protsendid (2)
12.3. Murrud. Osa leidmine
12.4. Murrud. Terviku leidmine
12.5. Murrud ja protsendid (kordamine)
12.6. Mitmesuguseid ülesandeid. Lääne-Virumaa (1)
12.7. Mitmesuguseid ülesandeid. Lääne-Virumaa (2)
12.8. Kontrolltöö nr 10

13. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
13.1. Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt (1)
13.2. Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt (2)
13.3. Erikülgse kolmnurga joonestamine
13.4. Ristküliku ja ruudu joonestamine (1)
13.5. Ristküliku ja ruudu joonestamine (2)
13.6. Pindala ja ümbermõõdu leidmine (1)
13.7. Pindala ja ümbermõõdu leidmine (2)
13.8. Mitmesuguseid ülesandeid. Pärnumaa (1)
13.9. Mitmesuguseid ülesandeid. Pärnumaa (2)

14. Kordamine

Järg
Peatükk
14.1. Kordamine. Hiiumaa (1)
14.2. Kordamine. Hiiumaa (2)
14.3. Kordamine. Saaremaa (1)
14.4. Kordamine. Saaremaa (2)
14.5. Kuldvillak ja viktoriin
14.6. Aastalõputöö
14.7. Arvutamismängud õues
14.8. Geomeetria õues
14.9. Matemaatilised mängud (1)
14.10. Matemaatilised mängud (2)
14.11. Matemaatilised mängud (3)

15. Lisad

Järg
Peatükk
15.1. Impressum
15.2. Sõnaseletused
Palun oota