Kallis noor sõber!

Selle õpiku abil alustad sa oma süstemaatilisi keemiaõpinguid.

Õpiku esimene kolmandik püüab sulle anda enam-vähem tõetruu pildi keemia olemusest ja vajalikkusest erinevates eluvald­kondades ning keemiatööstuse praegusest seisust Eestis. Näitame sulle, kui tähtis on tunda kõige lihtsamaid laborinõusid ja -seadmeid ning algseid töövõtteid, milleta ei saa hakkama ei kodus ega tulevasel töökohal, kui see just pole seotud humanitaaralaga. Küllaltki põhjaliku ülevaate saad lahustest kui äärmiselt levinud ja omapärastest pihussüsteemidest ehk pihustest. Neid kohtad nii looduses, tööstuses, põllumajanduses kui ka olmes. Järgnev viib sind üliväikeste osakeste, aatomite, ioonide ja molekulide maailma. Saad teada, mis on keemiline element, kui palju neid tänapäeval tuntakse ja kuidas tähistatakse. Hakkad õppima uut ja universaalset keelt – keemia kui teaduse keelt. Nagu iga keel, koosneb ka see lausetest, milleks on keemiliste reaktsioonide võrrandid. Selleks aga, et lauseid koostada, peab tundma sõnu. Nendeks on keemias ainete valemid. Et sõnad koosnevad tähtedest, tuleb tunda ka tähti, milleks keemias on keemiliste elementide märgid ehk sümbolid. Need leiad kerge vaevaga keemiliste elementide perioodilisus­tabelist. Enam kasutatavad keemiliste elementide sümbolid on kasulik siiski pähe õppida.

Esimesed ained, millega tõsisemalt tutvud, on hapnik ja oksiidid. Esimene neist on levinuim keemiline element Maal, teisi aga kohtad kõikjal – õhus, pinnases, vees. Kõik eluta loodusega seotud ained ehk anorgaanilised ained jagunevad nelja suurde põhiklassi – oksiidid, happed, alused ja soolad. Et kõigi oksiidide üks koostiselemente on hapnik, siis seoses hapnikuga õpid põhjalikumalt tundma ka oksiide, nende omadusi ja tähtsamaid rakendusalasid.

Keemia pole kaugeltki ainult kirjeldav teadus, seepärast ei puudu 8. klassi kursusest ka lihtsamad arvutused. Keemiliste valemite järgi õpid arvutama niinimetatud suhtelist valemmassi. Kui ainet moodustavaid üliväikesi osakesi – aatomeid, ioone või molekule – on lausa astronoomiline arv, aitab valemmass meil kaaluda aineid ja teha vajalikke keemilisi arvutusi üsna igapäevastes kaalu­ühikutes (grammides, kilogrammides). Selle õpiku järgi õpid arvutama ka lahuste ja üldse igasuguste ainete protsendilist koostist. Küll sa näed, et arvutusoskused kuluvad väga ära mitmesuguste praktiliste ülesannete lahendamisel.

Iga üksikteema lõpust leiad skeemid, mis aitavad sul paremini meelde jätta keemiamõistete vahelisi seoseid. Samal ajal loovad need tervikliku pildi õpitust. Kui oled omandanud lõikudes „Kas tead?“ ja „Kas oskad?“ toodud nõuded, võid rahulikult teha kõik testid või vastata kontrolltöö küsimustele. Et veenduda oma valmisolekus õpetajapoolseks kontrolliks, tee kindlasti läbi kõik valikvastuselised küsimused. Need leiad pealkirja alt „Harjutamine teeb meistriks“. 

Lisadena on õpiku lõpus ära toodud tähtsamate mõistete seletused, indikaatorite värvus erinevates keskkondades, hapete, hüdroksiidide ja soolade lahustuvus vees. Ohutusnõuded leiad õpiku esikaane ja ohumärgid tagakaane siseküljelt. Lisades pakutava materjali abil saad täiendavaid teadmisi ja lähteandmeid keemiaarvutusteks. Kõigeks selleks soovivad sulle pealehakkamist ja head tahet õpiku autorid.

Palun oota