Õppekomplekt (Keemia 8. kl)

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Kallis noor sõber!
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Hea kolleeg!

2. Tutvume keemia ja keemikutega

Järg
Peatükk
2.1. Keemia – teadus ainetest ja nende muundumistest
2.2. Eesti keemiatööstus
2.3. Lisa: Kuidas tekkis keemia
2.4. Kuidas töötavad keemikud
2.5. Kus töötavad keemikud
2.6. Millega töötavad keemikud
2.7. Kokkuvõtteks

3. Eristame puhtaid aineid segudest ja õpime neid kasutama

Järg
Peatükk
3.1. Puhtad ained ja segud
3.2. Aine omadused
3.3. Segud kui pihused. Liigitus ja omadusi
3.4. Jämepihuste rakendusi
3.5. Kolloidlahused
3.6. Ainete eraldamine segudest
3.7. Kokkuvõtteks

4. Tutvume tõeliste lahustega

Järg
Peatükk
4.1. Lahustuvus kui aine omadus
4.2. Kuidas tekivad tõelised lahused
4.3. Küllastumata ja küllastunud lahused
4.4. Lahuse protsendiline koostis
4.5. Keemilise reaktsiooni välistunnused, kiirus ja selle mõjurid
4.6. Kokkuvõtteks

5. Aatomid ja keemilised elemendid

Järg
Peatükk
5.1. Aatomi tänapäevane „portree“
5.2. Keemilised elemendid
5.3. Perioodilisus­seadus, ‑süsteem ja ‑tabel
5.4. Perioodilisustabeli seos aatomi ehitusega
5.5. Aatomi elektronskeem ja selle koostamine
5.6. Aatom muutub iooniks
5.7. Kokkuvõtteks

6. Lihtained ja liitained

Järg
Peatükk
6.1. Aatomitest tekivad molekulid ja kristallid
6.2. Liht- ja liitained
6.3. Keemiliste ainete valemid
6.4. Liitainete valemite koostamine
6.5. Elementide tüüpilisi oksüdatsiooniastmeid liitainetes
6.6. Kokkuvõtteks

7. Aine mass ja hulk

Järg
Peatükk
7.1. Aatomi mass ja aatommass
7.2. Valemmass ja selle arvutamine
7.3. Liitaine protsendiline koostis
7.4. Aine hulk ja selle ühikud
7.5. Ainete molaarmass
7.6. Keemilise reaktsiooni võrrand
7.7. Kokkuvõtteks

8. Hapnikust oksiidideni

Järg
Peatükk
8.1. Õhk
8.2. Mis on oksiidid?
8.3. Oksiidide valemite koostamine ja nimetamine
8.4. Oksiidid meie ümber
8.5. Redoksreaktsioonid
8.6. Kokkuvõtteks

9. Loome õpitust terviku

Järg
Peatükk
9.1. Loome õpitust terviku

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Mõisted
Palun oota