Arvutamine

Koosta pildi põhjal ülesandeid.

Mitu päeva veetsid sinu klassi lapsed laagris/reisil/maal?

  5 + 3 = 

  9 – 2 = 

  7 + 8 = 

13 – 6 = 

  9 + 3 = 

15 – 6 = 

14 + 4 = 

20 – 7 = 

20 + 70 = 

90 – 40 = 

57 +   2 = 

38 –   4 = 

42 + 5 = 

94 – 3 = 

29 + 1 = 

70 – 8 = 

  4 · 2 = 

  3 · 5 = 

12 : 2 = 

30 : 3 = 

Summa ja vahe

      7   
+   6   
= 13  

    19  
–   4  
= 15  

     5  
+   7  
= 12  

    11  
–   3  
=   8  

     4  
+  9  
= 13  

    15  
–   6  
=   9  

 1. Liidetavad on 9 ja 7. Leia summa.
  Summa on .
 2. Vähendatav on 14 ja vähendaja 6. Leia vahe.
  Vahe on .
 3. Üks liidetav on 3 ja summa 11. Leia teine liidetav.
  Teine liidetav on .
 4. Vähendatav on 15 ja vahe 8. Leia vähendaja.
  Vähendaja on .
 5. Vähendaja on 5 ja vahe 6. Leia vähendatav. 
  Vähendatav on .

Ühel nädalal  päeva.

Teisel nädalal  päeva.

Vastus: Lapsed aitasid tädil marju korjata kokku  päeva.

 1. Kui palju marju mahtus Piia pange? 
  Piia pange mahtus  kg marju.
 2. Kui palju maasikaid mahtus kahte pange kokku? 
  Kahte pange mahtus kokku  kg maasikaid.
 3. Mitu kilogrammi maasikaid korjas Piia päevas? 
  Piia korjas päevas  kg maasikaid.
 4. Mitu kilogrammi maasikaid korjas Pärtel päevas? 
  Pärtel korjas päevas  kg maasikaid.
 5. Kas lapsed korjasid marju võrdselt?
  , sest Piia korjas  kg maasikaid .
 6. Mitu kilo marju korjasid lapsed päevas kokku? 
  Lapsed korjasid päevas kokku  kg marju.

Liidetavate järjekord

7 + 11 = 

6 +   8 = 

9 +   5 = 

2 + 14 = 

  5 +  7 = 

16 +  3 = 

  3 +  8 = 

  6 + 11 = 

  9 + 11 = 

  5 +  6 = 

  7 +  8 = 

14 +  4 = 

Lahutamine, kui liitmise pöördtehe

11 – 7 =  , sest 7 +  = 11

16 – 8 = , sest  + 8 = 16

14 – 6 = , sest 6 +  = 14

17 – 8 = , sest  + 8 = 17

18 – 9 = , sest  + 9 = 18

13 – 8 = , sest 8 +  = 13

11 – 6 = , sest 6 +  = 11

15 – 5 = , sest  + 5 = 15

12 – 4 = , sest  + 4 = 12

13 – 9 = , sest  + 9 = 13

20 – 7 = , sest 7 +  = 20

14 – 4 = , sest 4 +  = 14

12 – 5 = , sest 5 +  = 12

15 – 6 = , sest 6 +  = 15

11 – 3 = , sest  + 3 = 11

17 – 7 = , sest  + 7 = 17

Näide:

Ülesanne: 5 + 6 =       Pöördülesanne: 11 – 6 = 

4 + 8 =  , 

13 + 5 =  , 

Näide:

Ülesanne: 5 + 6 =       Pöördülesanne: 11 – 6 = 

9 + 4 =  , 

7 + 5 =  , 

Näide:

Ülesanne: 5 + 6 =       Pöördülesanne: 11 – 6 = 

10 + 4 =  , 

12 + 8 =  , 

Näide:

Ülesanne: 5 + 6 =       Pöördülesanne: 11 – 6 = 

5 + 8 =  , 

2 + 9 =  , 

Koosta tehte põhjal 4 võrdust. Arvuta.

9 + 6

7 + 3

6 + 8

9 + 6 = 

7 + 3 = 

6 + 8 = 

Koosta tehte põhjal 4 võrdust. Arvuta.

7 + 5

2 + 9

8 + 3

7 + 5 = 

2 + 9 = 

8 + 3 = 

Koosta tehte põhjal 4 võrdust. Arvuta.

2 + 8

9 + 4

6 + 5

2 + 8 = 

9 + 4 = 

6 + 5 = 

Koosta tehte põhjal 4 võrdust. Arvuta.

3 + 8

7 + 9

6 + 8

3 + 8 = 

7 + 9 = 

6 + 8 = 

Palun oota