Õppekomplekt (Matem 3. kl)

1. KORDAMINE

Järg
Peatükk
1.1. KORDAMINE
Tasuta tutvumiseks!

2. ARVUDE MAAILM

Järg
Peatükk
2.1. LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES (1)
2.2. LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES (2)
2.3. LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES (3)
2.4. LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES (4)

3. SUURUSTE MAAILM

Järg
Peatükk
3.1. MÕÕTMINE

4. ARVUDE MAAILM

Järg
Peatükk
4.1. AVALDIS

5. KUJUNDITE MAAILM

Järg
Peatükk
5.1. MURDJOON JA HULKNURK

6. ARVUDE MAAILM

Järg
Peatükk
6.1. KORRUTAMINE
6.2. KORRUTAMINE ARVUDEGA 2, 3, 4 JA 5
6.3. KORRUTAMINE ARVUDEGA 10, 1 JA 0
6.4. JAGAMINE
6.5. JAGAMINE ARVUDEGA 2, 3, 4 JA 5
6.6. JAGAMINE ARVUDEGA 1 JA 10
6.7. TEHETE JÄRJEKORD
6.8. MURRUD
6.9. PUUDUVA TEGURI, JAGATAVA JA JAGAJA LEIDMINE

7. KUJUNDITE MAAILM

Järg
Peatükk
7.1. RINGJOON JA RING
7.2. VÕRDKÜLGNE KOLMNURK
7.3. HULKTAHUKAD

8. KORDAMINE

Järg
Peatükk
8.1. KORDAMINE (1)
8.2. KORDAMINE (2)

9. SUURUSTE MAAILM

Järg
Peatükk
9.1. AJA MÕÕTMINE (1)
9.2. AJA MÕÕTMINE (2)

10. ARVUDE MAAILM

Järg
Peatükk
10.1. KORRUTAMINE ARVUGA 6
10.2. KORRUTAMINE ARVUGA 7
10.3. KORRUTAMINE ARVUGA 8
10.4. KORRUTAMINE ARVUGA 9
10.5. JAGAMINE ARVUGA 6
10.6. JAGAMINE ARVUGA 7
10.7. JAGAMINE ARVUGA 8
10.8. JAGAMINE ARVUGA 9

11. KORDAMINE

Järg
Peatükk
11.1. KORDAMINE

12. ARVUDE MAAILM

Järg
Peatükk
12.1. TEHETE JÄRJEKORD
12.2. SUMMA KORRUTAMINE ARVUGA
12.3. SUMMA JAGAMINE ARVUGA
12.4. KAHEKOHALISE ARVU KORRUTAMINE JA JAGAMINE
12.5. ARVUD KÜMNE TUHANDENI (1)
12.6. ARVUD KÜMNE TUHANDENI (2)
12.7. KIRJALIK LIITMINE
12.8. KIRJALIK LAHUTAMINE

13. TEAN JA OSKAN

Järg
Peatükk
13.1. TEAN JA OSKAN (1)
13.2. TEAN JA OSKAN (2)
13.3. TEAN JA OSKAN (3)

14. TARKPEA LABOR

Järg
Peatükk
14.1. KUIDAS JOONISTADA ELLIPSIT KAHE RÕHKNAELA JA NIIDI ABIL?
14.2. PINNALAOTUSTE VAATLUS
14.3. TÄRINGU UURIMINE
14.4. KUMB KUJUND KATAB SUUREMA PINNA?
14.5. KUIDAS KOKKU PANNA KUUPI?
14.6. RÜHMATÖÖ: MILLINE KUJUND OLED SINA?
14.7. RÕNGA VAATLUS
14.8. KUIDAS LEIDA KUJUNDI RASKUSKESET?
14.9. KOOLIPOISI KANGKAALUD
14.10. KUI SUUR SÜDA SUL ON?
14.11. KUI KAUAKS JÄTKUB HAMBAPASTAT?
14.12. KALENDRI VAATLUS
14.13. MIS MÄNG ON PENTOMINO?
14.14. KUIDAS EGIPTLASED KORRUTASID KAHEKOHALISI ARVE?
14.15. NOORPAGANA TEE VANAEMA MAJANI JA TAGASI KOJU
14.16. PIPI KORRUTUS­PULGAD
14.17. MATE­MAATILINE VIKTORIIN
Palun oota