Peatükk 2.1 (Matemaatika 9. kl)

Tehte asendamine teiste tehetega

Peatükk õpetab

 • võtteid peast korrutamiseks ja jagamiseks
 • arvu π lähend

0,5 ja 2

0,5-ga korrutamine ja 2-ga jagamine annavad sama tulemuse.

0,5-ga jagamine ja 2-ga korrutamine annavad sama tulemuse.

Märka

n on vabalt valitud arv. 

 •   n:2 = n2=12·n
 • n:0,5=n:12=n·21=
    =2n1=2n

Näide 1

 • 52 : 0,5 = 52 · 2 = 104
 • 43 · 0,5 = 43 : 2 = 21,5

Vali tehe.

   • 12 : 2
   • 32 : 0,5
   • 0,5 : 0,5
   • 18 · 0,5
   • 0,5 · 0,5
   • 65 : 0,5
   • 0,5 · 23
   • 17 · 2

   Siin on esitatud tehete vastused. Märgi arvud, mis ei ole antud tehete vastusteks.

   • 8,5
   • 11,5
   • 64
   • 6
   • 1
   • 32,5
   • 130
   • 0,25
   • 46
   • 9
   • 25
   • 34
   • 0,2 · 0,5
   • 2 : 0,5
   • 0,2 : 0,5
   • 1 : 0,5
   • 0,5 · 0,5
   • 2 · 0,5
   • 15 · 0,5
   • 1,5 : 0,5
   • 15 : 0,5
   • 150 · 0,5
   • 150 : 0,5

   Korrutamine 1,5 ja 2,5‑ga

   1,5-ga korrutamine ning korrutamine 3-ga ja siis jagamine 2-ga annavad sama tulemuse.

   2,5-ga korrutamine ning korrutamine 5-ga ja siis jagamine 2-ga annavad sama tulemuse.

   Märka

   n on vabalt valitud arv.

   • 1,5·n=112·n =
    = 32·n = 3n2 =n2·3=
    = n:23
   • 2,5·n=212·n=
    =52·n=5n2=n2·5 =
    ​  =n:2·5

   Näide 2

   • Kui tuleb korrutada 1,5 · 14, siis selle asemel kõigepealt jagan 14 : 2 = 7 ja siis korrutan 7 · 3 = 21, seega saan 1,5 · 14 = 21.
   • Kui tuleb korrutada 2,5 · 72, siis selle asemel kõigepealt jagan 72 : 2 = 36 ja siis korrutan 36 · 5 = 180, seega saan 2,5 · 72 = 180.
   1. 1,5 · 28 =  = 
   2. 1,5 · 46 =  = 
   3. 1,5 · 14 =  = 
   4. 1,5 · 17 =  = 
   5. 1,5 · 61 =  = 
   6. 2,5 · 8 =  = 
   7. 2,5 · 22 =  = 
   8. 2,5 · 34 =  = 
   9. 2,5 · 52 =  = 
   10. 2,5 · 9 =  = 
   1. 2,5 · 12 = 12 : 2 ·  = 
   2. 1,5 · 12 = 12 : 2 ·  = 
   3. 3,5 · 12 = 12 : 2 ·  = 
   4. 4,5 · 12 = 12 : 2 ·  = 
   5. 5,5 · 12 = 12 : 2 ·  = 
   6. 3,5 · 26 = 26 : 2 ·  = 
   7. 4,5 · 13 = 13 : 2 ·  = 
   8. 5,5 · 84 = 84 : 2 ·  = 

   Märka

   ,5 ·n=2 · +1 2·n= = n2· ( 2· + 1 ) = =n :2· ( 2· + 1 )

   Jagamine 25-ga

   25-ga jagamine ning korrutamine 4-ga ja siis jagamine 100-ga annavad sama tulemuse.

   Märka

   n on vabalt valitud arv.

   n:25=n:1004=n·4100

   300 : 25 = 

   850 : 25 = 

   625 : 25 = 

   175 : 25 = 

   105 : 25 = 

   70 : 25 = 

   90 : 25 = 

   275 : 25 = 

   Korrutamine 11‑ga

   Kahekohalise arvu korrutamise 11-ga saame asendada liitmisega, kuna teame, et 11 = 10 + 1 ning 11 · = (10 + 1) · = 10 · n.

   Näide 3

   11 · 34  ja 11 · 97

   11 · 34 ja 11 · 97 korrutamise asendamine peastarvutamisel liitmisega 

   11 · 33 = 

   11 · 35 = 

   11 · 62 = 

   11 · 75 = 

   11 · 98 = 

   11 · 78 = 

   22 · 31 = 

   22 · 45 = 

   22 · 23 = 

   22 · 14 = 

   22 · 71 = 

   22 · 88 = 

   Harjutan ja lahendan

   Teame, et arv π on ringjoone pikkuse ja läbimõõdu jagatis. Lähim murd sellele väärtusele on
   π ≈  22 7 ≈ 3,1428571... .

   1. Kui d = 3, siis
    C  7  ≈ .
   2. Kui d = 12, siis
    C ≈  7  ≈ .
   3. Kui d = 50, siis
    C  7  ≈ .
   4. Kui d = 28, siis
    C ≈  7  ≈ .
   5. Kui d = 12, siis
    C  7  ≈ .
   6. Kui d = 41, siis
    C  7 ≈ .
   7. Kui d = 39, siis
    C  7  ≈ .
   Leia 50-sendise ümbermõõt.

   Kuidas selles veenduda? Näiteks veeretades münti.

   π ≈  22 7

   • Täiskasvanud mänd eesti metsades, läbimõõt 28 cm ja ümbermõõt  cm.
   • Must pappel Põhja puiesteel Tallinnas, läbimõõt 182 cm ja ümbermõõt  cm.
   • Mänd on raieküps siis, kui tema läbimõõt on -paberilehe pikem külg. Tema ümbermõõt on siis  cm (ümardatud täisosani).
   • Raieküps tamm on 
   • Raieküps kask on 
   • Raieküps kuusk on 
   • Raieküps lepp on 
   • Raieküps mänd on 
   • Raieküps sanglepp on 

   Reeglid ja valemid

   • n·0,5=n2=n:2
   • n:0,5=2n
   • 1,5n=3n2=n:2·3
   • n:25=n:1004=n·4100=   n:100·4
   • 11n=(10+1)n=10n+n
   Palun oota