Matemaatika 9. klassile

Õpiku autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Ülesannetekogu autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Malle Saks
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Peastarvutamine ja algebra põhitõed

Järg
Peatükk
1.1. Tehte asendamine teiste tehetega
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Kahekohalise arvu ruutu tõstmine, kahekohaliste arvude korrutamine
1.3. 100-lähedaste arvude ruutu tõstmine ja korrutamine

2. Arvu ruut ja ruutjuur

Järg
Peatükk
2.1. Ruutjuur
2.2. Põhitehted juurtega

3. Ruutfunktsioon ja ruutvõrrand

Järg
Peatükk
3.1. Ruutfunktsioon ja selle graafik
3.2. Parabooli joonestamine tabeli meetodiga
3.3. Ruutvõrrandi graafiline tõlgendus
3.4. Ruutvõrrandite graafiline lahendamine
3.5. Mittetäielikud ruutvõrrandid
3.6. Ruutvõrrandi lahendivalem
3.7. Ruutvõrrandite lahendamine
3.8. Parabooli haripunkti leidmine
3.9. Parabooli skitseerimine kolme punkti abil
3.10. Ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvus diskriminandist
3.11. Parabooliga seotud tekstülesanded
3.12. Ruutkolmliikme tegurdamine

4. Avaldiste lihtsustamise elemente

Järg
Peatükk
4.1. Algebraline murd
4.2. Algebralise murru taandamine
4.3. „Miinus“ algebralise murru taandamisel
4.4. Murdude korrutamine ja jagamine
4.5. Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine
4.6. Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine
4.7. Lihtsate avaldiste peast­lihtsustamise ülesandeid

5. Täisnurkse kolmnurga geomeetria

Järg
Peatükk
5.1. Pythagorase teoreem
5.2. Pythagorase teoreem 2
5.3. Eukleidese teoreem
5.4. Korrapärase hulknurga pindala

6. Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria

Järg
Peatükk
6.1. Nurga mõõtühikud
6.2. Teravnurga siinus ja koosinus
6.3. Teravnurga siinus ja koosinus täisnurkses kolmnurgas
6.4. Teravnurga tangens
6.5. Tõusunurk ja tõus
6.6. Täisnurkse kolmnurga lahendamine

7. Püramiid

Järg
Peatükk
7.1. Püramiid ja selle elemendid
7.2. Püramiidi pindala ja ruumala
7.3. Korrapärane nelinurkne püramiid

8. Pöördkehad

Järg
Peatükk
8.1. Pöördkehad
8.2. Silinder
8.3. Koonus
8.4. Kera

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Mõisted
9.2. Sõnaseletused
või loo konto
Palun oota