Peatükk 1.1 (Matemaatika 4. kl)

Arvud ja numbrid

Kui tahad teada, mitu korv­pallurit on mängu ajal väljakul, pead mängijaid loendama. Nii selgub, et mõlemal mees­konnal on platsil viis pallurit ja väljakul kokku kümme mängijat. Loendamise abil saad ka teada, et sõidu­autol on neli ratast, mõnel korter­majal kolm korrust jne. Arvsõnad viis, kümme, neli, kolm jne vastavadki küsimusele Mitu on? Arve saab lugeda. Arvudega saab arvutada.

Kui aga tahad arve kirjutada, tuleb kasutada selleks valitud sümboleid (märke). Neid nimetatakse numbriteks. Kui kirjutad „väljakul oli 10 korv­pallurit”, siis oled arvu kümme kirjutanud numbritega 1 ja 0.

Meil kasutatakse kaht erinevat numbrite süsteemi: rooma numbreid ja araabia numbreid.

Rooma numbrid

Mõnikord kirjutatakse majadele ehitamise aasta rooma numbritega. Anno tähendab „aastal” ja MCMXL on 1940.

Rohkem kui 2000 aastat tagasi hakati Vana-Roomas arve kirjutama tähestiku tähtedega.

Tänapäevalgi kirjutatakse rooma numbreid seitsme suurtähe abil. Need on I üks, Vviis, Xkümme, Lviiskümmend, Csada, Dviissada  ja Mtuhat.

Seitsme tähemärgi abil saab üles kirjutada ka teisi arve järgmiste reeglite järgi:

 • tähe kordumine numbris tähendab lisamist: ​näiteks
  III on üks ja üks ja üks ehk kolm;
  XX on kümme ja kümme ehk kakskümmend;
 • väiksem number suurema ees tähendab, et nii palju tuleb suuremast ära võtta: näiteks
  IV on viiest üks ära ehk neli;
  CM on tuhandest sada ära ehk üheksasada;
 • väiksem number peale suuremat numbrit tähendab väiksema lisamist suuremale: näiteks
  VI on viiele üks juurde ehk kuus;
  XI on kümnele üks juurde ehk üksteist;
 • väiksem number kahe suurema vahel tuleb lahutada parempoolsest: näiteks
  XIV lugemisel võta kõigepealt üks ära viiest ja liida tulemus kümnele. Millise arvu said?

Algselt kasutati rooma numbreid põhiarvude kirjutamisel, tänapäeval aga valdavalt järgarvude märkimiseks.

Põhiarvudega vastatakse küsimusele Mitu? Kui palju?
Põhiarvud on 0, 1, 2, 3, ... (loe: null, üks, kaks, kolm, ...)

Järgarvudega vastatakse küsimusele Mitmes?
Järgarvud on 1., 2., 3., ... või I, II, III, ... (loe: esimene, teine, kolmas, ...)

kaheksa   

kaksteist   

kolmteist   

neliteist   

kuusteist   

kaheksateist   

kakskümmend üks   

kakskümmend viis   

kolmkümmend   

Vastus: Laiuse linnus on ehitatud . sajandil.

Araabia numbrid

Koolis kasutatakse põhiliselt araabia numbreid. Need on:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

Araabia numbrid on tegelikult pärit Indiast. Umbes 1000 aastat tagasi tõid araablased need sealt Euroopasse ja toojate järgi saidki nad endale nime. Meil hakati araabia numbreid kasutama umbes 500 aastat tagasi.

Ka araabia numbritega saab kirjutada mis tahes arve. Need võivad olla ühe-, kahe-, kolme- ja enama­kohalised. Nende ehitust, lugemist ja kirjutamist me hakkamegi järgnevas põhjalikumalt õppima. Murdarve kirjutatakse ainult araabia numbritega.

Palun oota