Õppekomplekt (Matemaatika 4. kl)

1. ARVUDE MAAILM

Järg
Peatükk
1.1. Arvud ja numbrid
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Arvude lugemine ja kirjutamine
1.3. Arvu järgud
1.4. Liitmine ja lahutamine
1.5. Liitmise ja lahutamise omadused
1.6. Tekstülesannete lahendamine
1.7. Kirjalik liitmine ja lahutamine
1.8. Korrutamine ja jagamine
1.9. Tehete järjekord avaldises
1.10. Korrutamise omadused
1.11. Jagamise omadused
1.12. Jäägiga jagamine
1.13. Täht võrduses

2. KUJUNDITE MAAILM

Järg
Peatükk
2.1. Mis on kujund?
2.2. Tasandilised kujundid
2.3. Ruumilised kujundid

3. SUURUSTE MAAILM

Järg
Peatükk
3.1. Mis on suurus?
3.2. Pikkusühikud
3.3. Kolmnurga, ristküliku ja ruudu ümbermõõt
3.4. Pindala mõõtmine. Ristküliku pindala
3.5. Ruudu pindala. Arvu ruut
3.6. Uusi pindalaühikuid
3.7. Massiühikud
3.8. Mahuühikud
3.9. Ajaühikud
3.10. Kiirus, aeg ja teepikkus
3.11. Rahaühikud
3.12. Temperatuuri mõõtmine

4. Ülesandeid klassis ja kodus lahendamiseks

Järg
Peatükk
4.1. Arvude maailm
4.2. Peast liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine
4.3. Peast arvutamine
4.4. Jäägiga jagamine, arvu ruut ja kirjalik arvutamine
4.5. Täht avaldises
4.6. Tekstülesanded
4.7. Kujundite maailm
4.8. Suuruste maailm

5. Mõtle ja nuputa

Järg
Peatükk
5.1. Mõtle ja nuputa

6. ARVUD MILJONINI

Järg
Peatükk
6.1. Kordamine
6.2. Arvud saja tuhandeni
6.3. Arvud miljonini

7. PEASTARVUTAMINE MILJONI PIIRES

Järg
Peatükk
7.1. Ühekohalise arvu liitmine ja lahutamine
7.2. Mitmekohalise arvu liitmine ja lahutamine
7.3. Korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga
7.4. Korrutamine ja jagamine järguühikuga
7.5. Nullidega lõppevate arvude korrutamine ja jagamine

8. KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE

Järg
Peatükk
8.1. Liitmine järkude piires
8.2. Liitmine järguühiku ülekandega
8.3. Mitme arvu liitmine
8.4. Lahutamine järkude piires
8.5. Lahutamine järguühiku ülekandega

9. KIRJALIK KORRUTAMINE JA JAGAMINE

Järg
Peatükk
9.1. Korrutamine ühekohalise arvuga
9.2. Jagamine ühekohalise arvuga
9.3. Mitmekohaliste arvude korrutamine
9.4. Jagamine kahekohalise arvuga

10. MURRUD

Järg
Peatükk
10.1. Murrud

11. Ülesandeid klassis ja kodus lahendamiseks

Järg
Peatükk
11.1. Arvud kümne tuhandeni
11.2. Peast­arvutamine miljoni piires
11.3. Kirjalik liitmine ja lahutamine
11.4. Kirjalik korrutamine ja jagamine
11.5. Enesekontrolliks 4. klassi lõpetamisel
11.6. Mõtlemiseks, arutlemiseks ja ajaviiteks
11.7. Mõõtühikud
Palun oota