Peatükk 1.1 (Eesti keel 7. kl)

Hea 7. klassi õpilane

Hoiad käes oma uut eesti keele õpikut, mille pealkiri on „Peegel”. Soovisime uut õpikut luues, et sellest saaks mõnus nüüdisaegne kooliraamat, millest on hea ja huvitav õppida isegi siis, kui mõni teema keerukas või veidi igavgi tundub. Loodame, et õpiku teemad ja ülesanded aitavad sul luua oma teadmistest selge pildi: kuidas mõistad loetut ja oskad oma mõtteid nii suuliselt kui ka kirjalikult edasi anda. Oma teadmisi ja võimeid hinnates oskad ehk märgata, millele peaksid senisest enam tähelepanu pöörama ning missuguseid oskusi arendama. Soovime, et see raamat aitaks sul õppida end veel paremini ja ladusamalt väljendama, sest just keelekasutus on üks inimese isiksuse ja eripära peegeldajaid.

Soovime sulle põnevaid emakeeletunde ja mõnusat teadmisterohket uut kooliaastat.

Autorid

Palun oota