Peatükk 2.1 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Ettevõtlus

Mis on ettevõtlus?

Miks on ettevõtlus tähtis?

Millised on sinu võimalused ettevõtluseks õpitaval erialal?

Mis on ettevõtlus?

Ettevõtlus on kasusaamisele suunatud tegevus, võimaluste nägemine ja ärakasutamine, sellega seotud riskide võtmine.

Ettevõtja võib ettevõtlusest saada mitmesugust kasu. Arenguvõimelise tegutsemise aluseks on rahaline kasum, see tähendab, et ettevõtte tulud on suuremad kui kulud. 

Peale rahalise kasu võivad olla olulised veel näiteks eneseteostus, suurem vabadus, panus piirkonna arengusse, aga ka töökoha loomine endale ja oma pereliikmetele. 

Laiemalt on ettevõtluse peamine eesmärk ühiskonnas ressursside leidmine ja kasutamine, mille tulemusena luuakse uusi väärtusi ja inimestele vajalikke tooteid ja teenuseid.

Ettevõtja ja äriühingu eesmärk on kasu saamine oma äriidee realiseerimisest.

Mis on kasu?

Kasu on hüvis, mille saab ettevõtja oma töö viljana.

Kasu võib olla

materiaalne

 • raha
 • parem elukvaliteet
 • kinnisvara

mittemateriaalne

 • rahulolu
 • uued teadmised
 • oskused, kogemused
 • Millisel juhul saab öelda, et ettevõte on rahalises kahjumis?
 • Too näiteid, kuidas ettevõtlus on ühiskonnale kasulik.
 • Millised on võimalused ettevõtluseks õpitaval erialal? Arutlege.
 • Too näiteid oma valdkonna ettevõtete kohta. Kui suured on need ettevõtted?Kus nad asuvad? Milliseid tooteid ja teenuseid need pakuvad?

Arenguvõimeline ettevõtlus

Uute väärtuste loomisel tuleb enda jaoks paika panna, kuidas peale kasusaamise vastutustundlikult tegutseda. See tähendab selle läbimõtlemist, millised on ettevõtja tegevusest tulenevalt kõige olulisemad elujõulise ettevõtluse märksõnad: kuidas olla hooliv tööandja, hoida loodust, tagada eetilisus ja arusaadavust, aidata jõukohaselt kaasa ühiskonna probleemide lahendamisel.

Ettevõtlus toimib ja areneb

 • ümbritsevas keskkonnas,
 • kõikides ühiskonnaelu valdkondades,
 • ettevõtte asutamise ja selle käigushoidmise kaudu.

Ettevõtlust reguleeritakse paljude õigusaktidega, olulisem neist Eestis on äriseadustik.

Vastutustundlik ettevõtlus 
Loodust hoidev
Hooliv tööandja
Aitab kaasa ühiskonna probleemide lahendamisel 
Eetiline ja arusaadav
 • Miks peaks ettevõtet luues mõtlema ka selle arenguvõimalustele?

Smuutipeatus

Loome ettevõtte Smuutipeatus.

 • Milline on Smuutipeatuse äriidee?
 • Mida peaks Smuutipeatus tegema, et olla vastutustundlik ettevõte?
Palun oota