Peatükk 2.3 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Ettevõtja

Miks hakatakse ettevõtjaks?

Kas ettevõtja suudab muuta maailma?

Kes on ettevõtja?

Ettevõtja on isik, kes on paigutanud isikliku vara ettevõttesse kasu saamise eesmärgil.

Ta on ettevõte omanik ning vastutab ettevõtte tegevuse eest, loob töökohti, maksab makse ja teenib sellega ühiskonda, võtab ettevõtlusriske, vastutab ettevõttesse paigutatud varaga, kannab sotsiaalset vastutust ja vastutust keskkonna ees, on aktiivne ja algatusvõimeline.

  • Nimeta tuntud Eesti või välismaa ettevõtjaid. Mis ettevõttega nad seotud on? 

Miks hakatakse ettevõtjaks?

Inimesed hakkavad ettevõtjaks erinevatel põhjustel, neil on mitmesuguseid eesmärke ja unistusi. Siin esitatud loetelu pole ammendav. Sageli on isiklik eesmärk kombinatsioon põhjustest. Oma eesmärgi saavutamiseks asutatakse ettevõte.

Ettevõtjaks olemisega ja oma äri juhtimisega kaasneb vastutus. Vastutus nii oma perekonna kui ka ettevõtte töötajate, tarbijate ja ühiskonna ees. Vastutus on teiselt poolt määratud või endale võetud tööde sooritamise või ülesannete lahendamise kohustus. Vastutus tuleneb isiku rollist.

Edukas ettevõtjaks olemine nõuab pühendumist. Pühendumine väljendub isesuguses elulaadis ja -viisis. Ettevõtjal käivad tema töö ja äri, kohustused ja vastutus kogu aeg kaasas.

Ettevõtjad toetavad piirkondlikku arengut, pakuvad tööhõivet luues tingimusi töötamiseks ning tagavad sellega sissetulekud töötajatele ja iseendale. Ettevõtja sissetulek ei ole stabiilne, ta saab täpselt nii palju, kui äri sisse toob. Suurimad sissetulekud ei tule palgatööst, vaid ettevõtlusest.

Kütusefirma Alexela Group OÜ pälvis nii 2016. kui ka 2018. a kultuuriministeeriumilt aasta kultuurisõbra tiitli. Peale kultuuri­valdkonna toetatakse annetuste või stipendiumidega ka sporti, haridust ning tervist (nt Eesti Korvpalliliitu, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liitu)
Foto: Andras Kralla​

Inimesed hakkavad ettevõtjaks, et ...

1. ... olla sõltumatu, teha seda, mida tahavad, millal tahavad, palju tahavad, kuidas tahavad;  ise otsustada, mitte täita kellegi teise käske ja korraldusi

2. ... tegeleda hobiga, sellega, mis meeldib

3. ... muuta maailma, olla kellelegi kasulik

4. ... teenida elatist; kuna sobivat tööd keegi ei paku, luuakse endale töökoht

5. ... areneda ja ennast teostada, omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi, omada suuremaid ja paremaid võimalusi; iga arenguetapp on järgmise eelduseks 

6. ... saada jõukaks materiaalses mõttes, elada homme paremini kui täna, võimaldada oma perele turvalisemat kodu ja tulevikku

7. ... saada ühiskonnas tuntuks, olla hinnatud tutvusringkonnas ja suguvõsas, pälvida tunnustus, positsioon

Ettevõtja oskused

Ettevõtjana tegutsemiseks on olulised järgmised oskused:

• planeerimisoskus (sh eesmärgi seadmine)

• suhtlemisoskus

• oskus olla liider

• läbirääkimisoskus

• aja planeerimise oskus

• konfliktide lahendamise oskus

• veenmis- ja motiveerimisoskus

• analüüsioskus

• koostööoskus

Paljusid nimetatud oskusi läheb vaja korraga. Näiteks on analüüsioskust vaja midagi planeerides, ilma läbirääkimis­oskuseta pole võimalik konflikte lahendada, suhtlemisoskuseta ei saa teha koostööd. Ettevõtjaks olemine eeldab väga mitme­külgseid teadmisi ja oskusi.

Kirjuta oma tugevamaid ja nõrgemaid omadusi-oskusi, mis võivad mõjutada sinu edukust ettevõtluses.

Jooned, mis aitavad ettevõtluses edu saavutada Jooned, millega tuleb edu saavutamiseks tegeleda

Ettevõtja ja palgatöötaja

Ettevõtja ja palgatöötaja erinevad teineteisest põhimõtteliselt. Ettevõtja on ettevõtte omanik, ta on iseendale nii tööandja kui palgamaksja. Peale palga saab ettevõtja tasu ka kasumi arvelt.

Palgatöötaja on isik, kes müüb ettevõtjale oma tööd. Ettevõtja hangib vajalikud töövahendid ja materjali ning organiseerib töötaja tööd. Töötaja kohustuseks on täita tööprotsessist tingitud ülesandeid ja ta vastutab tehtud töö eest. Töötaja saab kindlaks määratud ajal töö eest palka, mis vastab tema tööpanusele ja sellele, kui kasulik ta ettevõtte jaoks on. Töötaja ei paiguta oma vara ettevõttesse ja seega ei riskeeri ta ka isikliku vara kaotamisega ettevõtte tegevuse käigus.

  • Võrdle ettevõtjat ja palgatöötajat. Millised plussid ja millised miinused kaasnevad ettevõtjaks olemisega? Millised aga palgatöötajaks olemisega?

Mõtle näiteks järgmistele küsimustele:

  • Miks kardetakse ettevõtjaks hakata?
  • Millised võivad olla takistused oma ettevõtte loomisel?
  • Millised eelised on palgatöötajal võrreldes ettevõtjaga?

Arutelu ettevalmistamiseks tutvu ka mõningate allikatega, näiteks

  1. Kantar Emor: Eestis kaalub ettevõtlusega alustamist vaid üks viiest elanikust
  2. Enam kui pool eestlastest tahab saada ettevõtjaks

Siia võid kirjutada märksõnu: 

Palun oota