Peatükk 2.7 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Hindamisülesanded 

Rühmatööd ja nende esitlemine

Palun oota