Peatükk 3.1 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Toode

Mis on toode?

Kuidas toodet kirjeldada?

Toode. Kaubad ja teenused

Kaubad

Kui oled välja mõelnud äriidee, kellele, mida ja kuidas planeerid turul pakkuda, siis on sul olemas toote idee. Toote müümiseks saad kasutada järgmisi selgitusi, küsimusi ja ülesandeid.

Näiteks kui oled otsustanud hakata valmistama ja müüma käsitsi kootud villaseid kindaid või värsketest puuviljadest smuutisid, siis on kindad ja smuutid tooted.

Tooted rahuldavad mingeid tarbija vajadusi või lahendavad probleeme. Näiteks telefon, teksad või pusa, mõni toiduaine, toit, jook või raamat on tooted. Aga neid võib nimetada ka kaubaks,  kui neid müüakse.

Telefoni on vaja selleks, et sõprade või perega ühenduses olla või videoid vaadata, toit selleks, et kõht täis süüa, ja jook selleks, et janu kustutada.

Teenused

Lisaks asjadele saab osta ja müüa ka teenuseid, näiteks toitlustus- või transporditeenust, traadita interneti (Wifi), vaba aja veetmise  või pangateenuseid. Nagu toode, nii põhineb ka teenus vajadusel või probleemil. Näiteks transporditeenust on vaja selleks, et inimesed saaksid liikuda ühest paigast teise, telekommunikatsiooniteenus selleks, et saaksime internetti kasutada või telekat vaadata. Toitlustusteenust vajame selleks, et saaksime süüa väljaspool kodu, näiteks koolis, kinno aga läheme selleks, et veeta vaba aega ja saada filmielamus.

Tänapäeval kasutatakse sõna „toode“ nii kaupade kui ka teenuste tähistamiseks. Sel juhul on toode üldine nimetus, tähistades kõike, mida saab osta ja müüa.

Toode on kõik see, mida saab osta ja müüa.

Toode

Toode. Telefon
Milliseid tooteid sina ja su pere sageli ostate? Põhjenda, miks te ostate just neid tooteid?​ Milliseid probleeme need lahendavad?
Teenus. Internet ja Wifi
Milliseid teenuseid sina ja su pere sageli kasutate? Põhjenda, miks te kasutate just neid teenuseid.​ Milliseid probleeme need lahendavad?
  • Kas planeerid oma äriideest lähtuvalt pakkuda turul kaupa või teenust?

Toote kirjeldamine

Toote müümisel on oluline mõista, miks keegi seda ostab. Kui soovid kellelegi midagi müüa, pead hästi järgi mõtlema, kellele sa müüd ja millist tema vajadust see toode rahuldab või millist probleemi lahendab.

Konkreetsel tootel on kindlad omadused, kvaliteet, stiil ja pakend, mille kaudu saab toodet iseloomustada ja mis selle ostmist mõjutab.

Graafiline kujunduselement iseloomustab konkreetset toodet (Apple, Google, McDonald’s vms) ja selle kaudu see ka teistest eristub. On oluline, et see oleks noortele tuttav.

Toote graafiline kujunduselement

Bränd. Apple
Apple’i sülearvuti​
Loetle, milliseid tunnuseid näed tootel.

Lisateenused

Sageli pakutakse koos tootega veel mitmesuguseid lisateenuseid (nt külmiku ostul selle paigaldamine ja vana äravedu, toidu ostmisel selle tellimine ja kojuvedu, telefoni ostmisel selle seadistamine jne). Lisateenused on olulised konkurentsieelise loomiseks.

Telefonide puhul on lisateenusteks näiteks mitmesugused rakendused (äpid), nende pidev uuendamine, lisatarvikud, turvalisus, garantii.

  • Millised tunnused on sinu äriidees kirjeldatud tootel? Kirjelda selle omadusi, kvaliteeti, stiili, pakendit. Põhjenda, miks su toode just selline on.
  • Milliseid lisateenuseid saad pakkuda koos oma äriidees kirjeldatud tootega?Põhjenda, miks just neid.

Tootesarjad

Tänapäeval pakutakse sageli tootesarju. Tootesari koosneb sarnastest toodetest, mis on otstarbe, tarbijate, müügikoha või hinna poolest lähedased.

Näiteks Apple’i telefonid iPhone ja sülearvutid Mac on tootesarjad, mille moodustavad erinevad mudelid. Maci sarjas on MacBook, MacBook Air, MacBook Pro. iPhone’i sarjas on iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus. Nendel toodetel on sarnane otstarve, kindlad müügikohad, neid müüvad kokkulepitud edasimüüjad ja nende toodete hinnatase on üsna sarnane.

Toode on pidevas arengus, selle arendamisel on pidevalt vaja jälgida nii ostjate vajaduste ja probleemide võimalikku muutumist, konkurentide tegevust kui ka muid ettevõtluskeskkonna tegureid.

Tootesari

FS Goodsi tootesari
Kirjelda, millistest toodetest koosneb FS Goodsi tootesari. Mille poolest need tooted sarnanevad?​
Ettevõtte Maks ja Moorits tootesari
​Kirjelda, millistest toodetest koosneb tootesari Maks & Moorits. Mille poolest need tooted sarnanevad?
  • Millised tooted on sinu äriidees kirjeldatud toote tootesarjas? Selgita, mis on neil toodetel ühist.
  • Kes on sinu äriidee järgi toote ostja? Millist tema vajadust toode rahuldab või millist probleemi lahendada aitab Põhjenda oma arvamust.

Smuutipeatus

  • Arutle, kas Smuutipeatus pakub turul kaupa või teenust.
  • Kes on Smuutipeatuse smuuti ostja? Millist tema vajadust smuuti rahuldab või millist probleemi lahendab? Põhjenda oma arvamust.
  • Milliseid ostmise või kasutamisega (smuutide joomisega) seotud lisateenuseid saab Smuutipeatus veel pakkuda? Põhjenda oma arvamust.
  • Arutle, milliseid toote tunnuseid saad Smuutipeatuse toodete põhjal nimetada.
  • Millised tooted on Smuutipeatuse tootesarjas? Seleta, mis on neil toodetel ühist.
Palun oota