Peatükk 3.3 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Konkurents

Mis on konkurents?

Kes on konkurendid?

Mis on konkurentsieelis?

Konkurents

Konkurent on see, kes pakub samasugust toodet, mida saab müüa samal sihtturul.

Otsesed konkurendid

pakuvad sama toodet samal turul.

Kaudsed konkurendid

müüvad sarnast või asendustoodet.

Sul on oma toode ja sihtrühm. Kuid sa ei ole turul üksi, seal tegutsevad ka konkurendid, kellega sul tuleb võistelda.

Kui oled otsustanud turule tulla käsitsi kootud villaste rahvusliku koekirjaga kinnastega, siis võivad sinu konkurendid olla näiteks teised samasuguste käsitsi valmistatud kinnaste pakkujad (nii eraisikud kui ettevõtted), või ka kõik teised soojade kinnaste pakkujad. Käsitööoskustega inimesed, kes seni on valmistanud muid tooteid, võivad näiteks samuti hakata kindaid valmistama.

Müüjal tuleb leida vastus küsimusele, miks tarbija just tema toodet peaks ostma. Selleks tuleb kindlaks teha, kes on konkurendid, ning võrrelda enda toodet nende omaga. Tuleb mõelda, millised on konkurentide kõige tugevamad küljed ning millised on need omadused, mille poolest sina tugev oled. Konkurentsianalüüsi abil on võimalik selgitada, milline on just see omadus, millele saad rajada oma turundustegevuse, mis sinu toodet konkurentide seast kõige paremini esile tõstab.

Toodet ostetakse siis, kui sellel on võrreldes teiste konkureerivate toodetega ostja jaoks mingi suurem väärtus. Iga müüja peab suutma oma tootele sellise väärtuse luua.

Konkurents on võistlus ettevõtete/müüjate vahel ostja pärast.

  • Arutlege meeskonnas, kes võivad olla koostööpartnerid teie äriidees kirjeldatud toote pakkumisel. Millist koostööd saate oma toote pakkumisel nendega teha?

Arutlege meeskonnas, kes on konkurendid teie äriidees kirjeldatud toote pakkumisel.

• Kes on teie kõige otsesemad konkurendid?

• Kuidas nad reklaamivad ja müüvad oma toodet?

• Milliseid hinnanguid on ostjad neile andnud?

• Millised on nende tugevad, millised nõrgad küljed?

• Mida teie teeksite teisiti kui konkurendid?

• Millised on teie toote eelised teiste samalaadsete ees?

• Kas teie ärialal on tulevikus oodata konkurentsi tugevnemist või nõrgenemist?

Konkurentsieelis

Konkurentsieelis on pakutava toote omadus, mida konkurendid kas ei suuda pakkuda (sel juhul võib seda nimetada ka unikaalseks konkurentsieeliseks) või pakuvad seda madalamal tasemel.

Konkurentsieeliseks võib olla näiteks:

• kiirem teenindus;

• suurem pakend;

• paremad omadused (nt peseb puhtamaks, vahutab paremini);

• parem ostukoht;

• kergem juurdepääs, tasuta parkimine;

• rohkem ostukohti;

• suurem valik;

• odavamad hinnad.

Konkurentsieeliseks võivad olla ka paremaid emotsioone pakkuvad toote omadused, nt

• meeldivam teenindus,

• soojem õhkkond,

• naeratus,

• tervitamine ja tänamine,

• kliendi murede ärakuulamine.

Arutlege meeskonnas, mis on teie äriidees kirjeldatud toote konkurentsieelis.

• Võrrelge oma toodet konkurentide omaga.

• Mille poolest teie äriidees kirjeldatud toode eristub?

Smuutipeatus

  • Arutlege, kes on Smuutipeatuse konkurendid. 
  • Millised on nende tugevad ja millised nõrgad küljed?
  • Arutlege, kes on Smuutipeatuse koostööpartnerid. Millist koostööd Smuutipeatus nendega teeb?
  • Arutlege, mis on Smuutipeatuse konkurentsieelis.
Palun oota