Peatükk 3.4 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Turundus

Mis on turundus?

Mis on turundusmeetmestik?

Miks on turundusmeetmestik oluline?

Turundus

Kui oled kavandanud oma toote ja kirjeldanud selle sihtturgu ning sihtrühma, oled läbi mõelnud, kes on konkurendid ja milline on sinu konkurentsieelis, on aeg mõelda toote turundamisele.

Toodete pakkujad konkureerivad üksteisega ostjate pärast. Turumajanduse loogika järgi valib tarbija turult parima hinna ja kvaliteedi suhtega toote. Et tarbijatel oleks kergem valida, turundavad pakkujad oma tooteid.

Turundus on tarbijate vajaduste rahuldamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamiseks planeeritud tegevuste kompleks, mis hõlmab turu-uuringuid, toote kujundamist, hinnapoliitikat, reklaami, müügikanalite valikut, müüki ja müügi toetamist.

Turunduse üldiseks eesmärgiks on juhtida turul olevad võimalikud tarbijad ettevõtte toodete või teenuste juurde ning teha kõik, et juba olemasolevad tarbijad püsiksid lojaalsed. Eesmärk on tundma õppida tarbijate vajadusi, neid rahuldada ja ühtlasi saavutada ettevõtte enda eesmärke. Teisisõnu tuleb kokku viia ostjate vajadused ja soovid ning müüjate eesmärgid. Selleks hõlmab turundus endas mitmeid tegevusi, mis peavad omavahel kooskõlas olema ja terviku moodustama.

Võib öelda ka, et turunduse eesmärk on müüa nii palju kui võimalik, nii paljudele kui võimalik, nii kõrge hinnaga kui võimalik ja nii kaua kui võimalik.

Turundus on tarbijate vajaduste rahuldamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamiseks planeeritud tegevuste kompleks.

TURUNDUS

 • turu-uuringud,
 • toote kujundamine,
 • hinnapoliitika,
 • müügikanalite valik,
 • müük ja müügi toetamine.
 • Arutle, miks on sinu äriidees kirjeldatud toodet vaja turundada.
 • Milliseid turundustegevusi on sinu toote turundamiseks vaja teha? Koostage meeskonnaga mõistekaart oma toote turundusmeetmestikust.

Turunduse nurgakivid

Sageli arvatakse ekslikult, et turundus hõlmab vaid toodete reklaami ja müüki (turustust). Need on olulised turundustegevused, kuid on veel palju asju, mis tuleb teha enne müügi alustamist, müügi ajal ning ka pärast müüki, näiteks toote ja lisateenuste arendus, hinnakujundus, müügitoetuse ja turundusteabe levitamise tegevused.

Turunduse nurgakivideks on toode, hind, koht ja turundussuhtlus.

Turundust võib käsitleda kui turundusmeetmestiku loomise ja täideviimise protsessi, mille etapid on turu analüüs, sihtrühma valik, eesmärkide seadmine, turundusmeetmestiku koostamine, tegevuskava koostamine, turundusmeetmestiku elluviimine ja tulemuste kontrollimine.

Ettevõtte turundustegevuse eesmärk on määrata kindlaks sihtrühm, kellele oma pakkumine suunata ning seejärel kohandada turundusmeetmestik vastavalt valitud sihtrühmale. Tuleb läbi mõelda, kuidas oma sihtrühma vajadustele ja soovidele vastavat väärtust luua ja edastada. Tänapäeval räägitakse palju väärtuspõhisest turundusest. See peab võimaldama edastada toote väärtusi sihtrühmale, samas ka välistama olukorra, kus ostjad on rahul, kuid ettevõtte turunduskulud kasvavad ja tulud kahanevad.

Konkurentsi tihenedes ja turgude arenedes on turunduse roll muutunud järjest olulisemaks. Müüjal tuleb kujundada oma nägu, mis peab olema eriline ja ligitõmbav ning seda saab teha teadliku ja asjatundliku turundusega.

Turunduse nurgakivideks on

toode, hind, koht ja turundussuhtlus.

Turundusmeetmestik

Turundusmeetmestiku loomise etapid on

 1. turu analüüs,
 2. sihtrühma valik,
 3. eesmärkide seadmine,
 4. turundusmeetmestiku koostamine,
 5. tegevuskava koostamine,
 6. turundusmeetmestiku elluviimine ja
 7. tulemuste kontrollimine.

Smuutipeatus

 • Miks on Smuutipeatusel oluline oma toodet turundada?
 • Arutle, milliseid turundustegevusi teeb Smuutipeatus. Koosta nimekiri Smuutipeatuse turundustegevustest.
Palun oota