Peatükk 3.7 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Turundustegevused (1). Toode, hind ja koht

Mis on turundustegevused?

Kuidas turundustegevusi kavandada?

Turundusmeetmestik

Oled kavandanud oma toote ja kirjeldanud selle sihtturgu ning sihtrühma, oled läbi mõelnud, kes on konkurendid ja milline on sinu konkurentsieelis. Tead ka, et turunduse peamisteks eesmärkideks on klientide värbamine ja olemasolevate klientidega suhete kinnistamine ja laiendamine ning et turunduse nurgakivideks on toode, hind, koht ja turundussuhtlus. Nüüd on aeg kavandada turundusmeetmestik

Turundusmeetmestik

Turundusmeetmestik on meetmete kombinatsioon, mida ettevõte rakendab sihtturu mõjutamiseks.

Toode

Tootega seoses tuleb otsustada, kas pakute üksiktoodet või toodete sarja. Näiteks käsitsi kootud kinnaste puhul peame otsustama, kas koome vaid üht värvi ja ühe mustriga kindaid, või loome näiteks erinevate piirkondade rahvuslike mustritega kinnaste sarja. Peame ka otsustama, millised on vajalikud lisateenused, mis muudaks sihtrühma jaoks toote ostmise ja kasutamise ahvatlevamaks, mugavamaks, väiksema riskiga seotuks. Näiteks, kas saadame tellitud kindad kliendile postiteenust kasutades.

Lisaks peab otsustama, mida tuleks teha, et saada ostjate tagasisidet, mis võimaldaks toodet edasi arendada või uusi tooteid turule tuua. Kui müüme oma kindaid turuletilt, saame kliendilt kohe tagasisidet küsida. Kui aga müüme näiteks mõne käsitööpoe kaudu, peame mõtlema, kuidas klientide arvamused meieni jõuaksid.

  • Arutlege oma äriidees kirjeldatud toote üle. Kas pakute üksikut toodet või loote tootesarja? Milline see tootesari võiks olla? Koostage ideekaart mitmesuguste tootesarjade kohta.

Hind

Tootele tuleb määrata müügihind ning planeerida, kellele ja milliseid hinnaalandusi rakendada ja millal seda teha, samuti määrata, millised on krediidivõimalused.

Tootele müügihinna määramine on oluline turundusotsus ning selle kujundamiseks tuleb arvesse võtta kolme peamist tegurit:

• toote valmistamise ja müügiga kaasnevad kogukulud, nii püsikulud kui ka muutuvkulud;

• konkurentide sarnaste toodete hinnad;

• tarbijate valmisolek määratud hinda maksta.

Toote müügihinda mõjutavad kõik tehtavad allahindlused (hinnasoodustused), lisateenused ja krediiditingimused. Müügihinda määrates tuleb tootmis- ja müügikulude kõrval hinna sisse arvestada ka turunduse ja teenindamisega seotud kulud. Hinnale tuleb lisada soovitud kasum.

Tootega turule tulles võib ajutiselt hoida kokku omahinnalt või müüa seda väiksema kasumiga, et ostjaid võita ja toote kasutamise kogemust levitada. Ka kampaaniate puhul müüakse toodet ajutiselt madalama hinnaga, teenides vähem kasumit. Kampaaniate, näiteks tutvumishinna puhul tuleb tarbijaid kindlasti teavitada, et see on ajutine, vastasel korral tarbija pettub, kui müügihinda hiljem suurendate. Madalaima hinna, mida oma toote eest saad võtta, määrab selle omahind, kõrgeima aga tarbijate ostuvõime.

Hind on toote väärtus rahas väljendatuna.

MÜÜGIHIND = TOOTE KOGUKULUD

ehk

OMAHIND + SOOVITUD KASUM

Lõplikku hinda määrates tuleb selle valemi elementidega n-ö mängida, st arvestada turunõudlust, müügikampaaniaid, konkurentide hindu ja tarbijate ostuvõimet.

Näide

Oled kokku arvutanud käsitsi kootud kinnaste valmistamise ja müügi kulud ning arvutused näitavad, et ühe kindapaari kogukulu on 15 eurot. Soovid teenida igalt kindapaarilt kasumit 5 eurot. Seega on sinu esialgne müügihind 20 eurot. Internetiotsingu abil saad teada, et käsitöökinnaste hind turul on 15 ja 30 euro vahel sõltuvalt mustrist, kasutatud värvide arvust jms. Nüüd peaksid ka mõnelt sihtgrupi esindajalt küsima, mis hinnaga nad just selliseid kindaid ostaksid. Kogunud kõik need andmed, saad teha otsuse, millise hinnalipiku oma kinnastele paned.

Müügikoht

Pead otsustama, kas müüd oma toodet ise või vahendajate abil. Toote müügikoha valik on keeruline otsus, sest läbimüük sõltub paljuski sellest, kus ja millal ning millisel turul toodet müüa.

Müügikoht ehk müügikanal on süsteem, mille kaudu liigub toode tootjalt tarbijani. Ostjani võib toode jõuda mitmel moel. Sobiva müügikoha valikul on oluline tunda oma sihtrühma ja ka toodet. Võid oma toodet müüa turuletilt, laadal või rentida kuskil müügikohta. Poe avamisel tuleb arvestada nii sihtrühma liikumise logistika, juurdepääsu, parkimisvõimaluste ja mitmete muude teguritega. Internetiostude ajastul on hea viis oma klientideni jõuda veebipoe vahendusel. Tänapäeval avardab müügikanalite valikut internet, tegutsemas on üsna palju e-poe platvorme. Võid oma toodet ka ise sotsiaalmeedia kanali kaudu müüa.

Iga müügikanali puhul tuleb arvutada, kui palju müük maksab (müügileti rendihind või vahendustasu jms).

Müügikohad

Kauplus
Turg
Internetipood

Käsitsi kootud kindaid saad müüa turul ja laatadel, teha nende müümiseks koostööd käsitöö- ja suveniiripoodidega, müüa ise internetis või teha koostööd mõne internetipoega. Pead kaaluma ka, millal müüd, näiteks millistel laatadel ja kus ning millal need toimuvad jne. Võimalusi on niisiis palju ja kõigi nende plussid ja miinused tuleb hoolikalt läbi kaaluda ning arvutada müügi maksumus, et otsus vastu võtta.

Kuidas on otstarbekas müüa teie äriidees kirjeldatud toodet?

Määratlemist vajavad teemad:

  • müügikanali või vahendaja valik,
  • turunduslogistika,
  • maksetingimused,
  • ettevõtte asukoht,
  • väline ja sisemine saadavus.

Smuutipeatus

  • Arutlege Smuutipeatuse tootesarja üle. Kas see on piisav? Kas mõni toode on liigne? Kas lisaksite veel mõne toote menüüsse? Põhjendage oma arvamust.
  • Arutlege Smuutipeatuse müügikoha üle. Kas see on smuutide müügiks sobiv koht, kas lahtiolekuajad tagavad toote saadavuse? Põhjendage oma arvamust.
Palun oota