Peatükk 3.8 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Turundustegevused (2). Turundussuhtlus

Mida tähendab turundussuhtlus?

Turundussuhtus

Toote kõrval on tähtis ka turundussuhtlus. Silmapaistev sõnum, eristumine, lugude rääkimine erinevate meediumite abil võimaldab inimestel samastuda ja see viib nad ostuni.

Turundussuhtluseks võime lugeda kõiki neid turundustegevusi, mis suhtlemise kaudu suunavad tarbijad ettevõtte toodet ostma. Eesmärgiks on mõjutada tarbija ostukäitumist informeerimise, veenmise ja meeldetuletamise kaudu.

1. Reklaam on müüja tellitud tasuline või tasuta toodete või ideede tutvustamine ja esiletõstmine. Reklaamikanaliteks on:

 • reklaamkingitused,
 • plakatid,
 • voldikud,
 • kataloogid,
 • müügiletid,
 • internet, sh sotsiaalmeedia
 • ajakirjad
 • ajalehed,
 • televisioon,
 • raadio,
 • välimeedia,
 • reklaam transpordivahendil.

Reklaami koostamisel ja edastamisel tuleb jälgida reklaamiseaduse nõudeid.

2. Isiklik müük on see, kui toodet tutvustab ja müüb personal. Eesmärgiks on luua kliendisuhe ja jõuda müügini. Isikliku müügi kanalid on kohtumised klientidega, esitlused, tootenäidiste jagamine, telefonimüük, klienditeenindus.

Kirjelda, mida plakatil näed. Millist sõnumit sinu arvates plakat edastab? Mis sulle plakati juures meeldib, miks? Mis sulle ei meeldi, miks?
Reklaam autol. Mis sa arvad, miks on reklaami kandma valitud vanaaegne sõiduk?
 • Milliste reklaamikanalite kaudu jõuab iga päev reklaam sinuni? Too näiteid, kus sa oled täna reklaami näinud.
 • Milline viimati nähtud-kuuldud reklaamidest sulle kõige paremini meelde on jäänud, miks?
 • Tuleta meelde oma viimaseid ostukogemusi. Jutusta üks positiivne ja üks negatiivne kogemus kaaslastele ning too välja, miks see oli sinu jaoks kas positiivne või negatiivne.

Suhtekorraldus ja sisuturundus

Suhtekorraldus (PR, public relations) on püsiva usalduse, koostöötahte, hea maine loomine ja hoidmine ettevõtete ja töötajate vahel. Suhtekorralduse kanalid on kohtumised, ajakirjad ja ajalehed, televisioon, raadio, internet, sh sotsiaalmeedia. Suhtekorraldus hõlmab endas näiteks pressiteateid, kliendipäevi, sisuturundus, ka ettevõtte sisekoolitusi ja ettevõttesiseseid üritusi. Suhtekorraldus on suunatud oma töötajatele, sihtrühmale, koostööpartneritele ja avalikkusele.

Sisuturundus (CM, content marketing) on moodne trend, mille kaudu ettevõtted tutvustavad oma parimaid kogemusi, tooteid ja töötajaid. Sisuturundust tehakse artiklite, saadete, sotsiaalmeedia postituste, blogide ja videote abil. Kajastatakse ettevõtte ja klientide kogemusi, toote või teenuse kujunemise lugu või kogemust, ettevõtte omanike, juhtide või valdkonnas tuntud töötajate arvamusi tootega soetud teemadel jne.

 • Kellega te oma äriidee puhul soovite suhteid luua ja hoida?  Kuidas ja mida te selleks teete?
 • Mida teete oma tootele maine loomiseks? Põhjendage oma arvamust.
 • Planeerige suhtekorralduse tegevused ja arutlege, mis need maksma lähevad.

Otse- ja sündmusturundus

Otseturundus (DM, direct marketing) on ühe või mitme meediakanali kaudu otsese kontakti loomine või hoidmine sihtrühma esindajatega. Otseturunduse tegevusteks võivad olla kataloogid, e-poed ja pakkumine SMS-i, telefoni, kirja või e-kirja teel.

Sündmusturundus (EM , event marketing) on ürituste kaudu oma sõnumi edastamine sihtrühmale. Eesmärgiks on kinnistada inimeste peas meeldiv ja pikka aega püsiv emotsioon. Sündmusturundust tehakse näiteks suurejooneliste tooteesitluste, ettevõtte sünnipäevade, kliendivastuvõttude ja muude ürituste abil.

Müügiedendus on mitmesugused müüki mõjutavad võtted. Eesmärgiks on saada kohene reaktsioon sihtrühmalt ja neid ostma suunata. Müügiedenduse tegevusteks on:

 • esitlused,
 • visualiseerivad materjalid,
 • allahindlused,
 • kupongid,
 • tootenäidised,
 • teemapäevad ja    -nädalad,
 • tarbijamängud, loosimised,
 • loteriid,
 • preemiad,
 • kingitused,
 • ergutushinnad (nt happy hour, ostuöö).

Osalemine:

 • messidel,
 • laatadel,
 • toodete ja ettevõtete konkurssidel,
 • kutseoskuste võistlustel
Kirjastus Avita kingitused klientidele ja autoritele
 • Tuleta meelde, milliseid otsepakkumisi oled viimasel ajal saanud. Kuidas on need sinu otsuseid mõjutanud? Arutle kaaslastega, milline mõju on otsepakkumistel teile olnud.
 • Kas teie äriidee puhul toetab otseturundus müüki? Kellele ja milliseid otseturundustegevusi võiksite planeerida? Uurige välja, mis need tegevused maksma lähevad.
 • Milliseid üritusi saaksite korraldada, et oma sõnumit sihtrühmale edastada? Põhjendage oma arvamust. Planeerige sündmusturunduse tegevused ja arutlege, mis need maksma lähevad.

Digiturundus

Turundustegevus muutub järjest enam digitaalseks ja kandub üle internetti, et kõnetada inimesi tema nutitelefoni, tahvli- või arvutiekraani kaudu.

Digiturundus põhineb andmetel, kusjuures nende kasutajatel tuleb järgida isikuandmete kaitse nõudeid.

Digiturunduse tegemiseks on oluline kodulehekülg, mis on kohandatud kasutamiseks nii nutitelefonis, tahvlis kui ka arvutis ning mis aitab vaid mõne klikiga leida vajaliku toote ning sooritada ost. Oluline on ka kodulehekülje tehniline ülesehitus, et otsingumootorid (nt Google) peaksid lehekülge asjakohaseks.

Sisuturundusel on digiturunduses tähtis roll, kuna see võimaldab toota ja jagada sihtgrupile huvi pakkuvat sisu.

Otsingumootori turunduseks nimetatakse erinevaid tekst- või piltreklaame (bännerreklaame) otsingumootorite juures, mille tasu arvestatakse klikkide alusel. Suunatud reklaame näidatakse potentsiaalsetele klientidele, kes on varem toote vastu huvi ilmutanud. Kui inimene külastab mingi ettevõtte kodulehte, jääb tema külastusele külge küpsis (cookie), mida kasutades näidatakse talle edaspidi just külastatud ettevõtte toodete reklaame.

Digiturundus

on toote pakkumine erinevate tehnoloogiliste vahendite ja meediumide kaudu.

Bännerreklaam

Sotsiaalmeedia kui müügikanal

Sotsiaalmeediaks võib lugeda igat digitaalset võrgustikku, mis pakub oma kasutajatele võimalust luua suhteid ja jagada sisu. Sotsiaalmeedia kanaleid on palju, Eestis on tuntumad Facebook, InstagramYoutube, Snapchat, Linkedin, Twitter.

Sotsiaalmeedia roll digiturunduses on toetada turunduseesmärki fännibaasi ja huvitunud kontaktide hulga suurendamise kaudu. Informatsiooni jagatakse otseallikast, tagasisidet saadakse vahetult, pakutakse klienditeenindust. Sotsiaalmeedia pakub väga palju võimalusi oma toodet otse sihtrühmale tutvustada, kuid oluline on valida õige kanal ja õige sõnumi edastaja. Mida paeluvam on sõnum, seda enam märgivad inimesed seda meeldivaks ning jagavad oma võrgustikes või avalikult.

Sotsiaalmeedia turunduses tehakse sageli koostööd blogijate ja juutuuberitega (influentserite, s.o suunamudijatega), kelle fännide arv võimaldab palju jõulisemalt turundussõnumeid levitada ja sisuturundust teha.

Kuidas aitab ilublogijate tegevus kaasa kosmeetikatootjate turunduseesmärgile?

Smuutipeatus

 • Milliseid reklaamikanaleid kasutab Smuutipeatus? Mida teie arvates teeb Smuutipeatus oma toodet reklaamides hästi ja mida võiks teha teisiti?
 • Koostage reklaamsõnum, mida Smuutipeatus saaks müügikohas kasutada. Põhjendage, miks just selline sõnum aitab ostma suunata.
 • Millist isikliku müügi kanalit kasutab Smuutipeatus?
 • Arutlege, milline võiks olla Smuutipeatuse klienditeenindajate riietus.
 • Arutlege, milliseid oskusi ja teadmisi vajavad Smuutipeatuse töötajad, et oma tooteid tutvustada ja müüa.
 • Arutlege, milline on Smuutipeatuse suhtekorraldus. Mida võiks veel või  teistmoodi teha? Arutlege, millised võimalused on Smuutipeatusel teha sisuturundust.
 • Arutlege, milliseid klientidele suunatud üritusi on Smuutipeatuse näites kirjeldatud. Mida võiks veel teha või hoopiski teistmoodi teha? Arutlege, milliseid võimalusi on Smuutipeatusel teha sündmusturundust.
 • Koostage Smuutipeatuse näite teksti ja oma arutelude põhjal ideekaart Smuutipeatuse turundussuhtluse tegevustest. Arutlege, kas turundussuhtlus on piisav ja mida teeksite teisiti. Lisage ideekaardile oma ideed turundussuhtluse arendamiseks. Koostage Smuutipeatuse sisuturunduse artikkel.
 • Leidke Smuutipeatuse näitest, millist digiturundust Smuutipeatus teeb. Mida teeb Smuutipeatus digiturunduses teie arvates hästi? Mida teeksite teisiti?
Palun oota