Peatükk 4.1 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Tulude ja kulude ringkäik

Millise loogika alusel turud toimivad?

Kuidas on turu toimimine seotud tulude ja kuludega?

Tulude ja kulude ringkäik

Majanduses toimub pidev tulude-kulude ringkäik ettevõtete ja majapidamiste vahel, selle käigus toodetakse uusi kaupu, nende müügist saadakse tulu, mida kasutatakse omakorda uute kaupade tootmiseks.

Raha, ressursside ja toodete ringlust kirjeldav skeem (kirjeldab ka majanduslikku aktiivsust)

Jooniselt on näha, kuidas majanduses ressursid, kaubad ja teenused ringlevad (nooled vastupäeva) ning kuidas raha ringleb (nooled päripäeva).

Majapidamised kasutavad oma raha kaupade ja teenuste ostmiseks.

  • Raha liigub kodumajapidamistest ettevõtetesse.
  • Kaubad ja teenused liiguvad ettevõtetest kodumajapidamistesse.
  • Ettevõtted kasutavad raha, et osta materjale, seadmeid, hooneid ja tööjõudu.
  • Tööjõud liigub omakorda kodumajapidamistest ettevõtetesse.
  • Raha (palgad/töötasud) liiguvad tagasi kodumajapidamistesse.

Inimesed ja ettevõtted sõltuvad ühiskonnas üksteisest kaupade ja teenuste osas, mida nad mõlemad vajavad. Nad on vastastikuses sõltuvuses.

Eelpool kirjeldatud süsteem on siiski liiga lihtsustatud, see tähendab, et kogu ühiskonnas teenitud tulu läheb otseselt majapidamistele.

Esimest korda kirjeldas tarbijate ja tootjate vastastikust sõltuvust Prantsuse majandusteadlane François Quesnay:
„Tarbijad toetuvad kaupade ja teenuste tootjatele, kes omakorda toetuvad müügi ja tööjõu osas tarbijatele.“

Palun oota