Peatükk 3.9 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Hindamisülesanded

Rühmatööd ja nende esitlemine

Palun oota