Peatükk 4.3 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Omahind

Mis on omahind ja millest see koosneb?

Mis on omahind? 

Ettevõtte kuluarvestuse üheks olulisemaks eesmärgiks on toodangu või osutatava teenuse omahinna leidmine (kalkuleerimine).

Toodangu omahind peab andma võimalikult objektiivse pildi sellest, kui palju toodang või osutatav teenus ettevõttele maksma läheb.

OMAHIND = KULUD KOKKU : TOODETUD ÜHIKUTE ARV (KOGUS)

Seega on omahinna puhul tegemist keskmisega, mis sõltub kahest tegurist: kasutatud ressursside (kulude) summast ja toodetud toote ühikute või kliendile osutatud teenuste hulgast.

Kui muutub kasutatud ressursside hulk või toodetud toodete või kliendile osutatud teenuste hulk sama ressursi mahu juures, on toote või teenuse maht juba teistsugune.

Millised kulud on igal konkreetsel juhul omahinna arvestusse arvatud, näitab tavaliselt ära täpsem omahinna määratlus.

Muutuvkulusid sisaldav omahind

Kuna kulusid saab toodete või teenuste koguse suhtes liigitada muutuvateks ja püsivateks, siis võib eristada ka ainult muutuvkulusid sisaldavat omahinda ja koguomahinda

Smuutipeatuse ühe toote Sügissmuuti omahinna leidmine muutuvkuludest lähtuvalt.

KULUKIRJED

MÕÕTÜHIK

Vajalik kogus

Hind

Banaan

tk/g 

150

0,56

Õun

tk/g 

300

0,45

Mahl

ml 

200

0.77

Ühe smuuti omahind kokku €

1.78

Koguomahind

Koguomahind sisaldab nii muutuvaid, kui ka püsivaid kulusid (tootmis- ja täisomahind sisaldavad tavaliselt mõlemaid).

KOGUOMAHIND = (MUUTUVAD TOOTMISKULUD + PÜSIVAD TOOTMISKULUD) : TOODETUD ÜHIKUTE HULK

Smuutipeatuse kogukulude arvestamine. Kõigepealt tuleb leida ettevõtte ühe kuu muutuv- ja püsikulud.

Näiteks kui ettevõtte ühe kuu tegevuskulud on 11 245 eurot (vt tabelit) ja selles kuus müüakse 3710 toodet, siis selle kuu toodete keskmine koguomahind on  3.027 eurot. 

Tööjõukulud kujunesid vastavalt ettevõtte ärimudelis planeeritud ressurssidele:

1) üks töötaja kuupalgaga (bruto) 621 eurot,

2) kaks töötajat miinimumpalgaga (bruto) 540 eurot,

3) ettevõtte omanik, ettevõtja ise brutopalgaga 675 eurot.

Üür vastavalt ärimudelis kirjeldatud lepingulistele tingimustele:

35 eurot  m x 10 m2 = 350 eurot + km 20% 70 eurot = 420 eurot

Smuutipeatuse ühe kuu tegevuskulud eurodes

Kulukirje

Muutuvkulu

Püsikulu

Rent

420

Reklaam

120

Kommunaalkulud (vesi, elekter, prügi, valveteenus, ventilatsioon)

66

Tooraine

7460

Tõõjõukulud (kolm töötajat ja ettevõtja ise)

3179

7526

3719

KOKKU

11 245

Smuutipeatuse kommunaalkulud

Kululiik

Hind

Elekter

16.00

Vesi

34.00

Prügi

2.00

Ventilatsioon

0.90

Valve- ja turvateenus

2.10

Kokku 55.00

Käibemaks  20%

11.00

KOKKU

66.00

Palun oota