Peatükk 4.6 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Ettevõtte rahastamine ja rahastamisallikad

Kuidas leida raha ettevõtte alustamiseks?

Ettevõtte rahastamine

Ettevõtte rahastamine tähendab ressursside (kapitali) leidmist ettevõtlusega alustamiseks. Võimalikke rahastamise allikaid ja tingimusi tuleb enne põhjalikult analüüsida.

Ettevõtte rahastamisvõimaluste leidmisel tuleb vahet teha kahel mõistel: investeerimine ja finantseerimine.

Investeerimine on kaupade ja teenuste tootmiseks vajaliku põhivara (masinate, seadmete, hoonete) soetamine eesmärgiga saada nende kasutamisest majanduslikku tulu.

Finantseerimiseks nimetatakse rahastamist, mis on vajalik investeeringute tegemiseks.

Rahastamise allikad

Olulisemad finantseerimise allikad
 • Ettevõtja omavahendid (säästud, sugulaste või tuttavate ressursid) on kõige lähem allikas. Säästud tekivad inimestel, kes kulutavad vähem, kui teenivad. Ettevõtja omavahendid on võimalik allikas väiksema, nt elustiili ja/või hobiettevõtte käivitamiseks, samuti õpilasfirma loomisel. Suurema, innovaatilise ettevõtte käimalükkamiseks tavaliselt isiklikest säästudest ei piisa.
 • Äripartnerite säästud. Kui võimalik, paluda äripartnerilt laenu või pakkuda talle osalust loodavas ettevõttes. Teavet võimalike äripartnerite kohta võib leida ettevõtjaid ühendavatest organisatsioonidest ja majandusharude liitudest, nt Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit.
 • Ettevõtlustoetused mõnest riiklikust programmist.  Neid väljastavad ettenähtud korra järgi peamiselt Töötukassa ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Ettevõtlustoetused on paljudel juhtudel võimalikud, aga taotlemise protsess ja toetuse laekumine võib võtta aega.
 • Pangalaen.  Algajal ettevõtjal või õpilasfirmal on seda peaaegu võimatu saada. Arvestama peab asjaoluga, et pangast on võimalik saada laenu ainult siis, kui laenutaotleja on äriprojekti ka isikliku raha paigutanud. Teisisõnu nõuab pank laenu taotlevalt ettevõttelt omafinantseeringut. Kui ettevõte laenu tagasi maksta ei jõua, on pangal õigus tagatis maha müüa või laenu käendanud isikult raha sisse nõuda.
Finantseerimise allikad
 • ettevõtja omavahendid,
 • äripartnerite säästud,
 • ettevõtlustoetused mõnest riiklikust programmist,
 • pangalaen,
 • hankijatelt saadav krediit,
 • liising,
 • järelmaks,
 • osade või aktsiate täiendav müük.
Kes on äriinglid ja kes riskikapitalistid?

Äriingel

Äriingel (Business Angel) on jõukas ja varasema ärikogemusega eraisik, kes investeerib peamiselt mõnes konkreetses, talle tuntud valdkonnas tegutsevasse alustavasse ettevõttesse.

Riskikapitalist

Riskikapitalist on investor, kes otsib oma raha paigutamiseks algusjärgus äriprojekte, mis tõotavad suurt tulu.

Teavet Eestis tegutsevate äriinglite ja riskikapitali ettevõtete ja neile huvi pakkuvate valdkondade kohta on võimalik saada Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioonist (estvca.ee) ning Eesti Arengufondist (arengufond.ee).

Veel rahastamisvõimalusi

Hankijatelt saadav krediit

Ettevõtja ei maksa saadud kaupade eest kohe, vaid kokkulepitud aja pärast.

Liising

See on tehing, kus firma ostab põhivahendi, aga maksab selle eest osade kaupa. Ostetud põhivahendi kasutusõigus tuleb ostjale üle kohe liisingulepingut sõlmides, kuid omandiõigus alles pärast viimase makse tasumist.

Järelmaks

Sarnaneb liisinguga, kuid omandiõigus tuleb üle kohe esimese maksega.

Osade või aktsiate täiendav müük

Alustava ettevõtte puhul on see üsna raskesti teostatav. Õpilasfirmad, mis tegutsevad aktsiaseltsi põhimõttel, katavad oma kapitalivajaduse aktsiate müügiga, lisaks saavad nad müüa aktsiaid sõpradele-tuttavatele.

 • Kes on äriingel? Mis on EstBAN?
 • Uurige infot internetist aadressilt estban.ee. Kuidas äriingleid leida? Millistesse ettevõtetesse nad üldjuhul investeerivad?
 • Mis on riskikapital ja millisel juhul on seda ettevõttesse mõistlik kaasata? Millega tegeleb Eesti Riskikapitali Assotsiatsioon (estvca.ee)?

Smuutipeatus

 • Arutlege rühmas, millistest riiklikest allikatest oleks Smuutipeatuse omanikel võimalik raha taotleda.
 • Kas Smuutipeatusel oleks mõistlik kasutada rahastamisel äriingli abi?
Palun oota