Peatükk 5.1 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Tegevused enne ettevõtte loomist

Kuidas koostada ärimudelit?

Ärimudeli koostamine

Ärimudelit on vaja eelkõige sulle endale selleks, et kõik olulised nüansid ja riskid läbi kaaluda ning teadlikult tegutseda. Ärimudeli koostamine suunab sind mõtlema küsimustele ja teemadele, mille peale sa ise võib-olla ei olekski tulnud.

Hästi koostatud ärimudel on kui üks jutustus, mis kirjeldab ettevõttes väärtuse loomist ning selgitab, kuidas ettevõte töötab. See hõlmab kõike, millega tagatakse kliendi rahulolu. Ärimudelis „pildistatakse“ kirjeldus, kellele, kuidas ja kelle või mille abiga väärtust luuakse. Seega on ärimudel vajalik tööriist, mis vähendab teadmatust ning annab sulle võimaluse läbi mängida mitmesuguseid stsenaariume ning selle kaudu avastada uusi võimalusi.

Siinkohal kasutatakse tihti Lean Canvase ärimudelit ühel lehel, mida hakkad sina eelpool õpitust lähtudes täitma.

Ärimudel aitab juhtida tähelepanu olulistele küsimustele ettevõtte väärtuste ja tööpõhimõtete kohta

Lean Canvase ärimudel

Lean Canvase ärimudelit täites on soovitatav jälgida, millises järjekorras tuleb midagi teha. Vaata joonist.

1. Ärimudeli koostamisel tuleb kõigepealt vastata järgmistele küsimustele. Kellele minu toode on mõeldud? Kes on minu toote/teenuse tarbijad? Kes on ettevõtte peamised kliendigrupid?

Pea meeles, et kui sa kirjutad, et sinu klientideks on kõik inimesed, siis mõtle veel kord, kas see ikka tõesti nii on. Sest vaid vähesed tooted sobivad ühtmoodi hästi kõigile.

2. Seejärel vali üks kliendigrupp ja nimeta selle kolm olulisemat probleemi. Mõtle hoolikalt läbi, mis on sinu klientide vajadused või probleemid. Näiteks, kui sa pakud erinevate loomade villast lahedate mustritega sokke ja kindaid, siis võiks sinu klientide põhiprobleem olla see, et tema jalad ja käed külmetavad ja ta tahab toodet, mis hoiaks neid soojas.

3. Kui oled valinud kliendigrupi ja kirjeldanud nende probleemi, siis nüüd nimeta võimalikud tuluallikad selle lahenduse pakkumisel. See on ärimudeli üks olulisi küsimusi, mida lahendada, sest selles etapis tuleb mõista, et ettevõtte tulud tulevad vaid toodete-teenuste müügist.

Lean Canvase ärimudel

4. Nüüd selgita iga eelnevalt välja valitud probleemi võimalik lahendus. Mis kasu kliendid saavad? Milliseid kliendi probleeme see lahendab? Millised on minu äriidee eelised teiste ees? (Näiteks hind, kiirus, mugavus, uudsus….)

Pea meeles, et toote ostmisest tähtsam on rahuldada klientide vajadusi ja lahendada probleeme.

  • Kui sinu äriideeks on pakkuda täiskasvanutele lauamängu, siis mida sa tegelikult pakud? Millist kliendi probleemi sa lahendad?

5. Unikaalne väärtuspakkumine ehk see, mis paneb kliente eelistama sinu toodet või teenust teistele pakkujatele, on ärimudelis kesksel kohal ning peab väljendama selget ja lihtsat sõnumit, millega püütakse potentsiaalsete klientide tähelepanu. Seda loomulikult juhul, kui sa oled aru saanud, mida sinu potentsiaalsed kliendid tegelikult väärtustavad.

Unikaalne väärtuspakkumine on seotud kliendigrupi peamise probleemiga.

6. Turunduskanalite valik on väga tähtis, et oma tootega kliendi sihtrühmani jõuda. Mõtle, milliseid võimalusi sa selleks kasutada saad. Sa pead teadma, milliste kanalite kaudu sinu kliendid infot otsivad (internet, sotsiaalmeedia, trükireklaam, messid, kataloogid, näitused, laadad jmt).

Oluline on mõista, mida ja kuidas teha nii, et need kanalid sinu äri jaoks tööle hakkaksid.

7. Nüüd mõtle, mis aitab sul oma äritegevuse edukust hinnata. Kuidas ja mille põhjal sa seda mõõdad: kas see on klientide arv päevas, sissetulek nädalas või kuus, klientide hinnangud tootele vms näitaja?

8. Seejärel nimeta võimalikult täpselt ettevõtte tegevusega seotud püsi- ja muutuvkulud.

Kui oled selgeks teinud, millised on sinu ettevõtte peamised tegevused, st milliseid lahendusi klientidele pakud, saad analüüsida, milliseid ressursse sul on vaja nende tegevuste elluviimiseks. Vajalikud ressursid võivad olla näiteks maa ja hooned; tooraine ja materjalid; seadmed ja tehnika, sh kontoritehnika, transpordivahendid; tööjõud, spetsiifilised teadmised ja oskused; litsentsid, tarkvara jne.

Kulude puhul kaalu, milliseid neist tasub ettevõttele soetada, milliseid rentida või vajaduse järgi hoopis sisse osta.

9. Viimasena sõnasta konkurentsieelis, milles sa eristud või oled parem oma peamistest konkurentidest.

Kui oled kõik üheksa punkti kirja pannud, ongi sul valminud kõikides eelevates peatükkides õpitu põhjal ärimudel.

Kuidas tagada, et sinu ettevõte oleks unikaalne ja pakuks kliendile seda, mida ta vajab?
  • Milline ärimudeli osa valmistas sulle raskusi? Miks?
Palun oota