Peatükk 2.2 (Koduõpe põhikoolile)

2. klass. Loodus- ja inimeseõpetus

Näidistund Opiqu põhjal ja ideid koduõppetundideks

Näidistund. Rohttaimed, Opiqus ptk 2.22

1. Rohttaimed, 15 min

Õpilased loevad läbi või kuulavad Opiqus ptk 2.22 esimese osa („Rohttaimede varred on rohtsed“) ja lahendavad sellele järgneva automaatkontrollitava ülesande.

Seejärel suunab õpetaja neid lahendama pabertöövihikus lk 26 ül 2. Selleks on vaja värvipliiatseid. Õpetaja saab TV täitmise ülesande saata ka Opiqu kaudu. Selleks tuleb minna ülesannete kogusse, vajutada „Loo ülesanne“ ja täita väljad. (Näidistekst: Täida TV lk 26 ül 2. Kui ülesanne on valmis, tee TV lehest pilt ja lae see ülesande juurde üles (vajuta „Lisa oma materjali“). Kui jääd hätta, palu vanemalt abi.)

Kui ülesanne on tehtud, pildistavad õpilased täidetud TV lehe ja saadavad pildi õpetajale. Esimestel kordadel võib õpilane seejuures abi vajada.

Lihavõttemuru on suurepärane kodune õppevahend

2. Üheaastased taimed, 12 min

Õpilased loevad läbi või kuulavad ptk 2.22 teise osa („Üheaastased taimed“) ning vaatavad videot sellest, kuidas seemned idanevad ja kuidas valgus mõjutab taime kasvamist. Video asub aadressil https://vimeo.com/30074251. Õpetaja saab lingi videole lisada Opiqu peatükki („Lisa oma materjali → Lisa tekst“) ja kirjutada juurde selgituse, millele õpilased peaksid videot vaadates tähelepanu pöörama. (Näidistekst: Vaata videot aadressil https://vimeo.com/30074251. Selles videos on pandud idanema viie taime seemned (vasakult paremale): uba, hernes, mais, päevalill ja riitsinus. Millise taime seeme hakkas kõige kiiremini idanema? Kummalt poolt paistab taimedele valgus? Kuhu poole tärganud taimed sirutuvad?) Kui on õpilastega võimalik digitaalses keskkonnas vestelda, võiks nende küsimuste üle koos arutada.

3. Kordamisülesanded, 18 min

Et kontrollida mõistetest arusaamist, võiksid õpilased lahendada automaatkontrolliga ülesande peatüki lõpus.

Õpetaja suunab neile lahendamiseks ka peatüki ülesannete kogust ülesande „Näited roht- ja puittaimedest“. Selle lahendamiseks on vaja „Looduse leksikoni“. Õpilased saadavad lahendatud ülesande õpetajale tagasi.

Koduse uurimuse soovitus

Õppekava näeb ka ette, et õpilased uurivad, kuidas valgus mõjutab taime kasvamist. Selleks võivad õpilased uurida seemnest kasvama pandud taimi. Need, kelle peres kasvatatakse aknalaual taimi ette, võiks mõnest külvatud taimest iga päev pilti teha. Pildile tuleb juurde panna kuupäev. Pildid saab esitada Opiqu ülesande kaudu, kui õpetaja on õpilasele vastava ülesande koostanud ja saatnud. Õpilased võiksid ka ise kodus seemneid külvata, kui võimalik. Näiteks võib lihavõttepühadeks muru kasvama panna. Siis saab üles märkida, mitme päevaga see tärkas ja kui palju iga päev kasvas.  

Ideid I kooliastme kodustesse loodusõpetuse tundidesse

Koduõpe pakub häid võimalusi õppetööle veidi teistmoodi läheneda ja õppeaineid integreerida. Töökäsud saab õpetaja Opiqus ülesandena õpilasele saata, vastuse saab õpilane kirjutada tekstikasti (selleks tuleb ülesande loomisel „Kuva õpilasele vastusekast“ ära märkida) või saata õpetajale failina (nt pildistada üles looduspäevikus täidetud leheküljed, ära määratud toataim, tehtud katse vmt). 

Õpilased võivad näiteks

 • pidada looduspäevikut nähtuste kohta, mida neil on võimalik kodus jälgida (ilm, muutused looduses);
 • vaadata akna taga tegutsevaid linde, proovida neid määrata ja kirjutada vaatlusandmed looduspäevikusse;
 • hoolitseda toataimede eest ja uurida välja, kuidas neid nimetatakse;
 • kasutada kodus leiduvaid looduslikke materjale (käbisid, kive, pulki, sammalt jm) meisterdamiseks; pilte oma loodust võiks jagada ka klassikaaslastega;
 • sortida korralikult prügi ja teha tähelepanekuid oma pere tarbimisharjumuste kohta;
 • jälgida, kui palju ostetud toidust üle jääb, ja püüda arvutada, kui palju raha sellega raisku läks;
 • teha tärklisest ja veest lima ja uurida selle omadusi (lima saamiseks tuleb segada 2 osa tärklist 1 osa veega);
 • tegeleda oma koduloomadega ja kirjutada nende tegemiste kohta jutukesi, nt pidada päevikut looma silmade läbi (nt ärkasin, sõin krõbinaid ja vaatasin peremeest kurbade silmadega, et ta mind jalutama viiks, õues ajasin vareseid taga); 
 • vaadata loodusfilme (nt mai on keskkonnakuu ja siis on teles ja raadios palju selleteemalisi saateid) ja teha nendest pärast lühikokkuvõte, mida kaaslaste ja õpetajaga jagada;
 • teha uurimuse mõne huvitava liigi kohta;
 • uurida toidupakendeid ja selgitada välja, millest see toiduaine koosneb ning kus see toodetud on;
 • filmida kodust loodust (linnud akna taga või aias, koduloomad, taimed);
 • joonistada oma kodust või aiast plaan ja mängida sellel perega aardejahti (märkida aarde asukoht plaanile).

Kui on võimalik, võiks õpilased palju looduses viibida. Õpetaja võib neile saata töölehti, mida loodusretkede põhjal täita. 

Kui tervis on korras, võiksid koduõppel olevad pered liikuda looduses
Palun oota