Peatükk 2.1 (Koduõpe põhikoolile)

1. klass. Eesti keel 

Soovitused õpetajale ja lapsevanemale

Soovitused

Õpetajale

 1. Anna uue nädala alguseks teada, mida saab õpilane nädala vältel korduvalt või järjetööna teha: näiteks õppelaulud e-õpikus, luuletuse õppimine, teksti ilmekas lugemine, loovtööd, mõni meelelahutuslik õppemäng, kuhu saab kaasata ka teisi pereliikmeid.
 2. Nädala raamatut saab lapsele õhtujutuks lugeda (kui raamat on kättesaadav, kasutage e-raamatu võimalusi), kontrollige ERR-i õhtujuttude arhiivi, seal on palju kuulamismaterjali. Lisakuulamisülesanded võimaldavad lapsevanemal samal ajal oma tööd teha.
 3. Päeva teema, lugemispala ja harjutused koos täpsete viidetega saab anda päevade kaupa.
 4. Loovtöödest paluge vanematel teha pilt. Saate teha galerii, kus õpilased saavad näha oma pilti (see võib lapse jaoks olla piisav motivatsioon töö korralikult teha) ja valida oma lemmikud teiste tööde seast.
 5. Õpitud ja ilmekalt loetud luuletust või lugemispala võib samuti kodus lindistada. Sellise ülesande võib anda lastele (vanemate abil) individuaalselt, mitte kõigile korraga. Hästi õnnestunud esitusi saavad pered saata ka vanavanematele jt, et last innustada ja samas eemal olevaid lähedasi rõõmustada.
 6. 1. klassi õpilased õpivad koos vanematega. Planeeri õppetöö ajagraafik paindlikult, et vanemal oleks võimalik last juhendada ka õhtusel ajal.

Lapsevanemale

 1. 1. klassi laps iseseisvalt veel õppida ei suuda. Kavanda igasse päeva aeg, mil last õppimises juhendad ja abistad.
 2. Vaata nädala alguses üle õpetaja soovitused. Mõnda videot (nt laulud) saab laps vaadata iseseisvalt ja korduvalt, mõnda ülesannet (loovtööd) saab teha pikema aja jooksul. Selliste ülesannete täitmisel ei ole alati vajalik vanema kohalolu. Saate last ka telefoni teel või muude tegevuste kõrvalt suunata.
 3. Et lugemisvilumus edeneks ja laps suudaks ilmekalt lugeda, on vaja teksti lugeda mitu korda. Seda on lapsel meeldivam teha, kui lugemiskorrad pisut erinevad. Laske lapsel lugeda vaikselt ja valjult, kordamööda erinevatele pereliikmetele (sh lemmikloomale). Küsige jutu kohta küsimusi (õpikus lugemispala juures), sest lapsel ei ole lihtne enda loetud teksti mõista. Seda peab harjutama. Viimaks võib lapse lugemist salvestada ning õpetajale saata, samuti näiteks vanavanematele või teistele eemal viibivatele lähedastele. See motiveerib last ja rõõmustab lähedasi.

Õppesisu

Näidis. Nädal 29. Eesti keel

Õpilase õppevahendid: paberõpik (edaspidi õpik), töövihik, e-õpik (edaspidi Opiq), nutiseade (arvuti, telefon või tahvelarvuti)

Teen iga päev!

 • Kuulan iga päev omadussõnade laulu ja proovin kaasa laulda. Nädala lõpuks on see kindlasti selge (Opiq ptk 20.3).
 • Kui mul on kodus „Klaabu“ raamat või e-raamat või kui saan selle laenutada raamatukogust, siis loen seda ise natuke ja palun vanematel õhtujutuks lugeda.
 • Youtube’is on mitu „Klaabu“ multifilmi. Neid saab soovi korral vaadata.

Juhised esmaspäevaks!

 • Õpik lk 52. Loe lugemispala läbi. Kellest või millest see lugu räägib?
 • Opiq ptk 20.1. Kuula sama lugemispala ja jälgi tähelepanelikult. Jutusta lugu nii täpselt ümber, kui sulle meelde jäi. Abiks on küsimused (Opiqus lugemisteksti kõrval).
 • Loe lugu veel kord õpikust. Püüa nüüd olla ilmekas. Mõtle, millist häält võiks teha vares ja millist rebane. Loe lugu ilmekalt ette mõnele pereliikmele.
 • Uuri Opiqust ptk 20.1, mida seal on öeldud omadussõnade kohta. Uuri Klaabu pilti ja omadussõnu, mis tema kohta on kirjutatud.
 • Kuula omadussõnade laulu (Opiq ptk 20.3), püüa refrääni kaasa laulda.

Lisaülesanne, millesse võib kaasata kogu pere (näiteks õhtuse televiisori vaatamise asemel)!

 • Omadussõnade mäng: mõtle välja või vaata toas ringi ning vali üks ese või elusolend, mida kirjeldama hakkad. Näiteks: See on sile ja kõva, see on tehtud puidust, seda saab lahti teha ja lukku panna. Teised püüavad mõistatada, mida või keda sa kirjeldad. Tehke seda kordamööda.
 • Hästi sobib lauamängu „Alias“ lasteversioon.
 • Valige koos üks ese (nt laelamp) ja öelge kordamööda omadussõnu, mis selle asja kohta sobivad. Millise asja kohta leidsite kõige rohkem omadussõnu? Kes on teie peres kõige osavam omadussõnade väljamõtleja?

Nädala materjal

 • Õpik lk 52–59
 • Töövihik lk 28–31
 • Opiq ptk 20: Omadussõnad ja võrdlusastmed

Esmaspäev

 • Õpik lk 52
 • Opiq ptk 20.1
 • Omadussõnade laul (vt Opiq ptk 20.3)
Palun oota