Peatükk 3.3 (Koduõpe põhikoolile)

5. klass. Eesti keel

Peatükk 5.6, „Lausete liigid“

Sissejuhatus

Tunni algul teatab õpetaja e-kooli vm talle sobiva kanali kaudu kogu klassile tunni teema – lausete liigid – ja millega tunnis tegeldakse: tuletatakse meelde varem õpitud teadmised, töötatakse läbi Opiqu ptk 5.6 („Lausete liigid“) ja tehakse õpetaja saadetud harjutused.

Õppetüki läbitöötamine

Et meenutada varem õpitut, loevad õpilased 4. klassi õpikust läbi ptk 7.4, „Liht- ja liitlause“.

Õppetükk „Lausete liigid“ tuleb õpilastel iseseisvalt läbi töötada. Tavaolukorras tuleks see töö korraldada nii, et iga alateema järel tehakse sellega seotud iseseisev (enese­kontrolliga) ülesanne, mis annab tagasisidet teema mõistmise või reegli rakendamise kohta, ent koduõppe puhul toimib see meetod hästi vaid juhul, kui õnnestub korraldada frontaalne arutelu. Kui ühist suhtluskanalit ei leita, tuleb välja mõelda uus meetod.

Siinses käsitluses on õppetüki läbitöötamiseks loodud tööleht, mis on lisatud ülesannete kogusse. Õpilane täidab selle paralleelselt uue materjali lugemisega ja saadab pärast peatüki läbitöötamist tagasi. Selle alusel saab õpetaja järgmises tunnis üle seletada probleemsed kohad või konsulteerida õpilasi, kel seda vaja.

Tööleht on napp ja keskendub ainult kõige olulisemale, et mitte õpetajat-õpilast lisatööga koormata. Töölehe peamine eesmärk on kas või natukenegi kontrollida, mida või kuidas on loetud ja mõistetud.

Materjali läbitöötamist ja mõistmist võib kontrollida ka muul viisil. Nt võib õpetaja lasta õpilastel iga alateema kohta kirja panna,

  • mis on neile juba varasemast teada,
  • mida uut said nad teada,
  • mis oli kõige olulisem info,
  • mis jäi arusaamatuks.

Küsimusi võiks olla 1–2. Küsimused saab saata, neile vastata ja õpetajale tagasi saata Opiqu kaudu (teha ülesannete kogus uus ülesanne).

Harjutamine

Kui uus materjal on läbi töötatud, lahendavad õpilased iseseisvalt ülesanded peatüki lõpust. Õpetaja valib ülesannete kogust sobivad harjutused tunni- ja kodutööks.

Palun oota