Peatükk 3.4 (Koduõpe põhikoolile)

6. klass. Ajalugu

Peatükk 5.9 Rooma keisririik

Õpitavad teemad:

  • Keiser Augustuse valitsemisaeg
  • Rooma keisririigi erinevus vabariigist
  • Rooma õigus
  • Rooma riik oma võimsuse tipul

1. Sissejuhatavad kordamisküsimused (5 minutit)

Küsimused võib enne ülesannete kogusse üles laadida ja tunni alguses õpilastele saata.

Õiged vastused.

1. Algul kuningriik, seejärel vabariik.

2. Julius Caesar.

3. Ei, Caesar langes senaatorite vandenõu ohvriks ja tapeti. Hoopis Caesari kasupoeg Octavianus alistas aastaks 30 eKr sõjalisel teel kõik oma rivaalid ja sai Rooma riigi ainuvalitsejaks.

1. Millised riigikorrad olid Roomas enne keisririiki?

Algul , seejärel 

2. Rooma vabariigi lõpetasid kodusõjad. Milline kuulus väejuht sai sõdade käigus Rooma piiramatu võimuga valitsejaks, kuigi ta ei kandnud veel keisri tiitlit? 

3. Kas tema rajaski keisririigi? Põhjenda. 

2. Kuidas Octavianusest sai jumalik keiser Augustus? (12 minutit)

Loe läbi peatüki sissejuhatus, põhiteksti esimene lõik ja keiser Augustuse pildi allkiri. Vaata pildigaleriis pilte 1–4.

Huvitav on see, miks senat ikkagi keiser Augustuse võimuga leppis. Selle üle juurdles omal ajal juba Rooma ajaloolane Tacitus.

Saatke õpilastele ülesanne 2 ülesannete kogust (Töö allikaga. Tacitus Augustusest).

3. Mille poolest erines Rooma keisririik vabariigist? (12 minutit)

Loe läbi alapeatükk „Keisririigi korraldus“. Vaata ka varem õpitud peatükki 5.4 „Rooma vabariigi ülesehitus“.

Saatke õpilastele ülesannete kogu kaudu võrdlev tabel, mis tuleks täita. Eeldatavad vastused sulgudes.

Rooma vabariigi ja keisririigi võrdlus

Vabariik

Keisririik

Kõiki tähtsamaid asju otsustas

(senat)

(keiser)

Sõjaväge juhtis(id)

(konsulid)

(keiser)

Riigiametnikud valis/määras ametisse

(rahvakoosolek)

(keiser)

Kodanike roll poliitikas

(osalevad rahvakoosolekul)

(pole mingit rolli)

3. Mis on Rooma õigus? (7 minutit)

Roomlaste täpselt kirja pandud seadused ja arusaamad õigusest on tugevasti mõjutanud meie tänapäevast õiguskorraldust. Loe läbi alapeatükk „Rooma õigus“.

Saatke õpilasele ülesannete kogust ülesanne 3 (Rooma õigus).

4. Rooma riik oma vägevuse tipul (7 minutit)

Rooma riik saavutas suurima ulatuse keiser Traianuse valitsemisajal 2. sajandi algul pKr. Tohutu suurel alal ümber Vahemere valitses suhteline rahu ja turvalisus. Kõikjal kehtisid Rooma seadused, käibis Rooma raha ja levis ladina keel.

Loe selle kohta alapeatükke „Rooma oma vägevuse tipul“ ja „Riigipiiride kindlustamine“.

Lahenda peatüki lõpus olev automaatkontrolli ülesanne.

Kodune ülesanne

Koduseks ülesandeks ja kordamiseks võib õpilastele saata ülesannete kogust ülesanded 1 (Keiser Augustus) ja 4 (Rooma kaubandus).

Loomingulisem variant oleks lasta koostada igaühel eraldi või koos pinginaabriga 3–4-slaidilise esitluse ühel valitud teemadest:

  • Keiser Augustus
  • Traianuse sammas
  • Hadrianuse vall

Esimesel teemal saaks teha esitluse ka õpiku põhjal, teise ja kolmanda teema kohta on internetis piisavalt materjali (ka eesti keeles).

Palun oota