Peatükk 4.7 (Koduõpe põhikoolile)

9. klass. Muusika

Näidistund. Soovitused iseseisvaks tööks

Opiq ptk 7.1 Aafrika

Näidistund

Uus materjal (15 min)

 • Loe teksti sektsioonis „Rütmirõõm“. Tutvu Aafrika geograafilise asendi, muusika esituslaadi, pillide ja kõlaga; õpi tundma mõisteid „polürütmia“ ja „pentatoonika“.
 • Kuula ja vaata klippe marimbafonist ja ksülofonist.
 • Kuula, kuidas kõlab „kõnelev trumm“.

Ülesannete lahendamine (25 min)

 • Lahenda valikvastuste ja lünkadega ülesanne.
 • Kuula peatükis toodud muusikanäiteid eri hõimude muusikast. Võrdle näiteid ja kirjuta üles oma tähelepanekud.
 • Kuula Kesk-Aafrika laulu heliklippi ning jälgi kõrval olevat nooti koos selgitustega.

Tagasiside (5 min)

 • Anna õpetajale teada tekkinud küsimustest.
 • Saada tunnis tehtud töö õpetajale.

Soovitused iseseisvaks tööks

Video

 • Õpi selgeks polürütmiaharjutus ja saada sellest tehtud filmiklipp õpetajale/teistele õpilastele. 
 • Improviseeri käepäraste vahenditega üks trummilugu, kasuta Aafrika muusikale omaseid võtteid. Filmi oma „teos“ üles ja saada teistele.

Internet

 • Uuri Aafrika kultuurielu kohta.
 • Otsi pildilisi ja helilisi näiteid.
Mõned näited

Laulud

Leia Aafrika popmuusikuid. Too välja erinevusi teiste mandrite popmuusikaga. Kõrvuta kahte eri mandri muusikanäidet.

Pillid

Leia helinäiteid peatüki piltidel kirjeldatud pillide kohta. Otsi lisa!

Värvid

Too välja Aafrikale iseloomulik koloriit. Püüa leida seletust, millest see on tekkinud.

Kombed

Otsi teavet Aafrika traditsiooniliste sündmuste kohta (pidustused, matused, töö jne).

Kunst

Leia iseloomulikku Aafrika kujutavale- või teatrikunstile.

Palun oota