Peatükk 4.8 (Koduõpe põhikoolile)

 Matemaatika 7.–9. klass

Metoodilisi näpunäiteid

 • Tunni ülesannete valimisel Opiqust tasub õpilastele anda täpseid juhendeid, millisesse peatüki sektsiooni süveneda, millist ülesannet harjutamise osast lahendama õppida. Töökäsk „Loe läbi peatükk ja harjuta“ ei vii sihile, vaid jätab õpilase uitvele.
 • Andes õpilastele juhendeid on hea jälgida õpilase personaalset õpiteed. Valida saab õpilasele läbitöötamiseks kas kergemaid või hoopiski peamurdmist pakkuvaid ülesandeid.
 • Nooremate või vanemate klasside õpikutest tasub lisada kordamist või mõtlemist avardavaid ülesandeid.
 • Õpitu kinnistamiseks on vaja iga järgmise tunni materjali komplekteerimisel lisada saadetavate ülesannete hulka vähemalt üks eelmise tunni materjali sisaldav ülesanne.
 • Õpitu kinnistamiseks on vaja igasse tundi lisada üks üle-eelmise tunni materjali puudutav ülesanne.
 • Kui suunata õpilast uurima olukordi, mis kasutavad õpitud teadmisi uues kontekstis, siis on vaja töö tegemiseks anda rohkem aega. Mõtlemine, eriti välja mõtlemine, tahab saada aega. Tulemused võivad üllatada, evides leidlikkust, millegi huvitava märkamist ja tegutsemislusti.
 • Suurele hulgale õpilastele meeldib lahendada juba lahendatud ülesannet, et kogeda oskamise tunnet. Õpetaja saab valida  kvaliteetse ülesande või õpilaste poolt ebaõnnestunult lahendatud ülesande ja esitada see ülesanne mõne aja pärast lahendamiseks uuesti. 
 • Hea on lisada Opiq´u materjalile lisaks ka oma õppematerjali. Eelmisel päeval lisatuna on  materjal järgmisel päeval õpilastele kohe näha.
 • Õpilase poolt nutiseadmega tehtud foto oma kirjalikest töödest on mugav viis vaadata ja kindel viis mõista õpilase panust.

Julget pealehakkamist  ja kannatlikku meelt.

Tarkus koguneb kildhaaval.

4 Näidistundi 8. klassi trapetsi teema näitel

1. tund   Trapets

ÕPI  M8 4.9

 • Trapetsi tunnused,
 • Trapetsi liigid (sektsioonide pealkirjad)

HARJUTA JA LAHENDA M8 4.9 

 • A-st ja B-st;
 • Haarade ja aluste võrdlemine (keerukam) (ülesannete pealkirjad)

VASTA (õpetaja saadab töö)

 • M 4.9 Ristkülikust lõigatud trapetsid 1, 2 (Saada foto õpetajale)(ülesannete pealkirjad)

Märka

Kohanemisajal tasub õpilasele anda ülesandeid pigem vähem kui, et teda üle ujutada agarusega. 

Googeldamise rõõmud sooviga leida trapetsit vastavalt õigekirja oskusele.

2. tund Trapetsi nurgad ja küljed 

ÕPI M8 4.9

Trapetsi nurgad

HARJUTA JA LAHENDA M8 4.9

Trapetsi nurgad 1 - 5

Trapetsi ümbermõõt 1 - 2 (raskem)

VASTA

 • ∴ Trapetsi ümbermõõt 1 või 2
 • M7 7.3 Rööpküliku nurgad
 • M7 7.3 Nurkade suhe ja suurus (kordamiseks või individuaalseks lähenemiseks)
 • M8 4.9 Trapetsi küljed 1 - 4 (keerukam)

3. tund Trapetsi pindala

ÕPI M8 4.10

 • Trapets või kolmnurk ja ristkülik
 • Trapetsi pindala arvuatmine

HARJUTA JA LAHENDA M8 4.10

 • A-st ja B-st
 • Trapetsi pindala arvutamine

VASTA

 • M8 4.9 Trapetsi omadused
 • Joonesta vabalt 3 eri liiki trapetsit, kanna joonisele mõõdud ja arvuta  trapetsi pindala kahel erineval viisil. Saada foto (õpetaja oma materjal)
 • Trapetsi pindala avaldis (raskem)
 • M6 8.15 Liiklusmärgi kõrguse leidmine  (preventatiivne ülesanne)

4. tund Trapetsi pindala 

ÕPI

 • M8 4.9 Kujundite lõikamine
 • M8 4.10 Trapetsi pindala arvutamine
 • Mis erinevus on pindala otsesel ja kaudsel mõõtmisel? Ava "Seotud sisu" - uuri.

HARJUTA JA LAHENDA M8 4.10

 •  Trapets koordinaat­tasandil
 • Trapetsi aluste võrdlemine 1 - 2 (keerukam)
 • Kõrguse leidmine 1-2

VASTA

 • Koolilauad
 • Vimplid
 • Trapetsi pindala avaldis 3
 • M7 8.3 Kombineeritud kujundite ümbermõõdud (kordamiseks või individuaalseks lähenemiseks)
 • Trapets kombineeritud teiste kujunditega 1,2 või 3 (väljakutseks)
Trapets, seotud sisu ja  pindala

Hüprbooli kujutamine sirgete kaudu

Õpetajale

Praktiline töö „Sirge joonestamine“ väljaspool arvutikeskkonda sobib kõikidele III kooliastme õpilastele, kellel on olemas teadmine muutuja leidmisest seosest ax = b

Foto töö tulemustest on õpetajale tema määratud kohta hõlpsalt saadetav.

Tunni kirjeldus

1) Uurida meetodit, mida õpetab video „Kahe muutujaga lineaarvõrrandi graafiku koostamine ilma ühte muutujat avaldamata“ (Matemaatika 8. kl 2.3).

2) Anda õpilastele mõned seosed  harjutamiseks

Näiteks:  x + 3y = 9 ja –2x –y = 10

3) Esitada ülesanne, kus antud sirged on hüperbooli puutujad, kuid jätta see õpilastele mainimata. Pärast töö valmimist saab suunata seda joont märkama.

4) Tegevusjuhend õpilasele asub ülesannete osas ja on õpilasele saatmiseks.

Silinder meie küljes

Õpetajale

Praktiline töö „Silinder meie küljes, juuksed“ väljaspool arvutikeskkonda sobib kõikidele III kooliastme õpilastele, kellel on olemas teadmine  korrutamistehtest ja ringi pindala arvutamisest. 

Foto töö protsessist on õpetajale tema määratud kohta hõlpsalt saadetav.

Tunni kirjeldus

1) Suunata õpilane  juhendit lugema. Meenutada, et on vaja teadmisi ringi pindala arvutamisest. Link õigesse kohta (Matemaatika 6. kl 6.3) on tööjuhendis.

2) Julgustada õpilasi katseid korraldama ning  märkmeid ja arvutusi vihikusse tegema. Lõpptulemuse saab kanda protokolli töö lõpus.

3) Tegevusjuhend õpilasele asub ülesannete osas ja on õpilasele saatmiseks.

Palun oota