Peatükk 4.10 (Koduõpe põhikoolile)

9. klass. Füüsika

Vooluallikas. Vooluringi osad, ptk 3.1

  • Uue teemaga tutvumine

Õpilane loeb peatüki läbi, vaatab kõrvalolevaid pilte ja videoid ning lahendab peatüki sees olevad harjutusülesanded (20–25 minutit).

  • Õpitu kinnistamine ja rakendamine

Õpetaja koostab õpilastele peatüki ülesannete kogu ülesannetest tunnitöö, mille õpilased lahendavad ja õpetajale kontrollimiseks esitavad (20–25 minutit).

Soovi korral saab tunnitöö ülesannete hulka lisada ka ülesande läbi töötada peatükk 3.1.

Kindlasti tuleks jälgida, et tunnitöö ülesannete hulk ei oleks liiga suur ja raskusaste vastaks õpilaste võimetele. Töid saab koostada ka mitu (kas või igale õpilasele eraldi), st on võimalus õpet diferentseerida.

Lisaülesanne

Soovi korral võib anda õpilastele ülesande töötada arvutisimulatsiooniga (viide sellele on olemas ka peatükis). Seal saavad õpilased koostada vooluringe ja mõõta voolutugevust. Kui on soov tehtut kontrollida, võib vooluringidest lasta teha ekraanipildi(d) (klaviatuuril nupp PrintScrn) ja need õpetajale saata. 

Et seda teha, tuleb õpetajal luua oma ülesanne. Selleks avage ülesannete kogu ja vajutage kõige allolevale nupule „Loo ülesanne“.

Palun oota