Peatükk 6.1 (Globaliseeruv maailm gümn)

Lõpetuseks

Kursuse laiem eesmärk oli toetada õpilaste aktiivsust ja arusaama, et globaliseeruva maailma probleemidele on lahendusi ning keerulisi olukordi saab leevendada. Kursuse kokkuvõtvad tegevused püüavad taas panna õpilasi mõtlema sellele, mida on tehtud ja saaks tulevikus teha globaalprobleemide lahendamiseks. Selleks, et reflekteerida kursusel õpitut, on soovitatav kasutada 2–3 õppetundi. Kursuse lõpus peaks õpilastel olema ka võimalus kursuse sisu ja korraldust hinnata. Selleks on küsimused, mida saab kohandada vajaduse järgi. Kursust hinnata on hea koos suuliselt.

Küsitlus õpilastele:

  1. Kas kursus vastas sinu ootustele?
  2. Mis oli kursuse huvitavaim ja igavaim osa?
  3. Kuidas sulle meeldis kirjutada õppepäevikut? koostada portfooliot? teha esitlust?
  4. Milline on sinu tulevikuplaan heategijana kodumaal või välismaal?
  5. Milline oli klassi tööõhkkond?
  6. Milliseid soovitusi annaksid õpetajale järgmiseks aastaks?
Palun oota