Peatükk 1.4 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Hulkade võrdlemine

25. Leia igale koerale kont. Vali lünka õige sõna.

KONTE ONKUI KOERI.

26. Leia igale lukule võti. Vali lünka õige sõna.

LUKKE ONKUI VÕTMEID.

VÕTMEID ONKUI LUKKE.

27. Vaata pilti. Võrdle. Täida lüngad.

ROHKEM, VÄHEM

SIILE ON   KUI SEENI.

SEENI ON   KUI SIILE.


TÄIENDA PILTI NII, ET SIILE JA SEENI OLEKS SAMA-PALJU.

28. Sobita juurde nii palju küpsiseid, et mõlemas purgis oleks sama-palju.

Rohkem, vähem, võrdne

29. Võrdle. Vali lünka õige märk.

30. Võrdle. Vali õige märk (>, <, =).

31. Võrdle (>, <, =). Märgi hulk, kus on vähem.

32. Võrdle (>, <, =).

33. Täienda ülesannet. Vali puuduv hulk.

 = 

 < 

 > 

Tööleht

Palun oota