Peatükk 1.5 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Arvud 1–10

34. Sobita.

35. Sobita hulk ja arv.

36. Vali õige arv.

37. Kirjuta number sõnaga.

ÜKS, KAKS, KOLM, NELI, VIIS, KUUS, SEITSE, KAHEKSA, ÜHEKSA, KÜMME

38. Täida tabel. 

1

ÜKS

KOLM

5

KUUS

8

ÜHEKSA

39. Täida lüngad.

ÜKS

KOLM

VIIS

SEITSE

ÜHEKSA

1

KAKS

NELI

KUUS

KAHEKSA

KÜMME

40. Vali lünka õige arv.

41. Sobita puuduv arv.

42. Vali puuduv arv.

43. Kirjuta arvu-naabrid. 

44. Vali arvu-naabrid.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

45. Kirjuta puuduvad arvud.

46. Järjesta arvud. Alusta kõige väiksemast.

4
5
6
7
6
5
9
8
7
2
3
1

47. Järjesta arvud. Alusta kõige suuremast.

8
2
6
7
1
5
9
6
7
7
1
5

Võrdlemine

48. Loenda. Kirjuta. Võrdle (>, <, =).

>

6

49. Võrdle (>, <, =).

 9

 3

 5

 2

 7

 1

50. Vali. 

VALI KOLM ÕHUPALLI.

VALI KOLMAS ÕHUPALL.

51. Mitu? Mitmes? Vali õige sõna.

 • KOLM
 • KOLMAS
 • NELI
 • NELJAS
 • KUUS
 • KUUES
 • KAKS
 • TEINE

52. Vaata pilti. Vali õige vastus.

MITU ERINEVAT AED-VILJA PANEB KOKK POTTI? 

PEET ON  .

KOLMAS ON .

KAPSAS ON  .

NELJAS ON .

VIIES ON .

53. Vaata pilti. Täida lüngad (mitu? mitmes?).

MITU AMETI-MEEST ON PILDIL? 

KORISTAJA ON PILDIL 

TULE-TÕRJUJA ON PILDIL 

JUUKSUR ON PILDIL 

KIRJA-KANDJA ON PILDIL 

MITMES ON ARST? 

MITMES ON ÕPETAJA? 

POLITSEINIK ON PILDIL 

KOKK ON 

MITMES ON EHITAJA? 

KES ON KÜMNES? 

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota