Peatükk 1.5 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Arvud 1–10

34. Sobita.

35. Sobita hulk ja arv.

36. Vali õige arv.

37. Kirjuta number sõnaga.

ÜKS, KAKS, KOLM, NELI, VIIS, KUUS, SEITSE, KAHEKSA, ÜHEKSA, KÜMME

38. Täida tabel.

Pane tähele
Ülesannet saab lahendada suurel ekraanil.

1

ÜKS

KOLM

5

KUUS

8

ÜHEKSA

39. Täida lüngad.

Pane tähele
Seda ülesannet saab mobiiltelefonis lahendada, kuid lõpptulemust vaata laiupidi.

ÜKS

KOLM

VIIS

SEITSE

ÜHEKSA

1

KAKS

NELI

KUUS

KAHEKSA

KÜMME

40. Vali lünka õige arv.

Pane tähele
Ülesannet saab lahendada suurel ekraanil.

41. Sobita puuduv arv.

42. Vali puuduv arv.

43. Kirjuta arvu-naabrid.

44. Sobita.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

45. Kirjuta puuduvad arvud.

Pane tähele
Ülesannet saab lahendada suurel ekraanil.

46. Järjesta arvud. Alusta kõige väiksemast.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.
4
5
6
7
6
5
9
8
7
2
3
1

47. Järjesta arvud. Alusta kõige suuremast.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.
8
2
6
7
1
5
9
6
7
7
1
5

Võrdlemine

48. Loenda. Kirjuta. Võrdle (>, <, =).

>

6

49. Võrdle (>, <, =).

19

83

55

62

77

81

50. Vali. 

VALI KOLM ÕHUPALLI.

VALI KOLMAS ÕHUPALL.

51. Mitu? Mitmes? Vali õige sõna.

 • KOLM
 • KOLMAS
 • NELI
 • NELJAS
 • KUUS
 • KUUES
 • KAKS
 • TEINE

52. Vaata pilti. Vali õige vastus.

MITU ERINEVAT AED-VILJA PANEB KOKK POTTI?

PEET ON

KOLMAS ON

KAPSAS ON

NELJAS ON

VIIES ON

53. Vaata pilti. Täida lüngad (mitu? mitmes?).

MITU AMETI-MEEST ON PILDIL? 

KORISTAJA ON PILDIL 

TULE-TÕRJUJA ON PILDIL 

JUUKSUR ON PILDIL 

KIRJA-KANDJA ON PILDIL 

MITMES ON ARST? 

MITMES ON ÕPETAJA? 

POLITSEINIK ON PILDIL 

KOKK ON 

MITMES ON EHITAJA? 

KES ON KÜMNES? 

Tööleht

Palun oota