Peatükk 1.8 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Aeg

 Nädalapäevad

89. Vali lünka õige sõna.

NÄDALAS ON  PÄEVA.

NÄDALAS ON  TÖÖ-PÄEVA.

NÄDALAS ON  PUHKE-PÄEVA.

90. Jaota.

   • ESMAS-PÄEV
   • PÜHA-PÄEV
   • REEDE
   • TEISI-PÄEV
   • KOLMA-PÄEV
   • LAU-PÄEV
   • NELJA-PÄEV

   TÖÖ-PÄEVI ON  KUI PUHKE-PÄEVI.

   PUHKE-PÄEVI ON  KUI TÖÖ-PÄEVI.

   91. Vali õige vastus.

   NÄDALA-PÄEV

   MITMES PÄEV NÄDALAS?

   ESMAS-PÄEV

   • 1.
   • 2.
   • 3.
   • 4.
   • 5.
   • 6.
   • 7.

   KOLMA-PÄEV

   • 1.
   • 2.
   • 3.
   • 4.
   • 5.
   • 6.
   • 7.

   REEDE

   • 1.
   • 2.
   • 3.
   • 4.
   • 5.
   • 6.
   • 7.

   TEISI-PÄEV

   • 1.
   • 2.
   • 3.
   • 4.
   • 5.
   • 6.
   • 7.

   LAU-PÄEV

   • 1.
   • 2.
   • 3.
   • 4.
   • 5.
   • 6.
   • 7.

   NELJA-PÄEV

   • 1.
   • 2.
   • 3.
   • 4.
   • 5.
   • 6.
   • 7.

   PÜHA-PÄEV

   • 1.
   • 2.
   • 3.
   • 4.
   • 5.
   • 6.
   • 7.

   92. Loe. Vali lünka õige sõna.

   93. Loe. Kirjuta.

   94. Täida lüngad.

   MIS PÄEVAL ON SUL MUUSIKA TUND? 

   ESMAS-PÄEVAL ON TEINE TUND 

   MIS PÄEVAL ON KUNSTI TUND? 

   NELJA-PÄEVAL ON KOLMAS TUND 

   95. Vaata pilti. Vali lünka õige sõna.

   EILE

   TÄNA

   HOMME

   PÜHA-PÄEV

   ESMAS-PÄEV

   NELJA-PÄEV

   KOLMA-PÄEV

   LAU-PÄEV

   REEDE

   TEISI-PÄEV

   96. Vali lünka õige sõna.

   EILE

   TÄNA

   HOMME

   KOLMA-PÄEV

   ESMAS-PÄEV

   NELJA-PÄEV

   LAU-PÄEV

   PÜHA-PÄEV

   REEDE

   TEISI-PÄEV

   97. Vasta küsimustele.

   TÄNA ON ESMAS-PÄEV.

   MIS PÄEV OLI EILE? 

   MIS PÄEV ON HOMME? 

   TÄNA ON NELJA-PÄEV.

   MIS PÄEV OLI EILE? 

   MIS PÄEV ON HOMME? 

   98. Loe lause. Sobita sõna ja pilt.

      • EILE
      • TÄNA
      • HOMME

      EILE PAISTIS PÄIKE.

      ​TÄNA ON PILVES.

      HOMME SAJAB VIHMA.

      Üleeile, eile, täna, homme, ülehomme

      99. Lõpeta lause.

      100. Loe. Vali lünka õige sõna.

      Öö ja päev.

      HOMMIK, PÄEV, ÕHTU JA  ÖÖ ON  KOKKU ÖÖ-PÄEV.

      101. Loe. Sobita lause ja pilt.

      102. Märgi pildid, mis ei sobi selle ööpäeva osa juurde.

      Tööleht

      Lisatud failid
      Palun oota