Peatükk 1.7 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Liitmine ja lahutamine 10 piires

64. Sobita ülesanne ja pildid.

  4 + 3  
  4 + 4  
  3 + 2  
  3 + 3  

65. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

66. Ühenda paarid.

67. Kirjuta pildi järgi 2 liitmis-ülesannet.

3 + 1 = 

1 + 3 = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

68. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

6 – 3 = 

 –  = 

 –  = 

69. Arvuta. Täida lüngad.

70. Sobita.

71. Kirjuta 2 lahutamis-ülesannet. Arvuta.

6 – 1 = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

72. Vali pildi juurde sobiv ülesanne.

  • 3 + 1
  • 4 – 1
  • 4 + 1
  • 5 – 1
  • 3 + 3
  • 6 – 3

  • 2 + 2
  • 4 – 2

73. Arvuta.

4 + 2 = 

3 + 4 = 

2 + 4 = 

4 + 3 = 

6 – 2 = 

7 – 4 = 

6 – 4 = 

7 – 3 = 

74. Sobita pilt ja ülesanded.

75. Kirjuta pildi järgi ülesanded. Arvuta.

 +  = 

 +  = 

 –  = 

 –  = 

 +  = 

 +  = 

 –  = 

 –  = 

76. Arvuta.

77. Vali lünka õige märk (+, –).

 4 = 3

 2 = 7

 4 = 10

 3 = 9

 6 = 2

 1 = 5

78. Arvuta.

79. Arvuta. Sobita.

80. Arvuta.

81. Täida lüngad.

Peole tuleb 10 külalist. Aita Liisil lauda katta. Loenda. 

 

LAUAL ON

PANEB JUURDE

TASSI

TALDRIKUT

LUSIKAT

NUGA

ÕUNA

KOOKI

82. Arvuta.

83. Liida.

84. Liida.

85. Koosta pildi järgi ülesanne. Arvuta.

4 + 4 + 2 = 

 +  + 

 +  + 

 +  + 

86. Arvuta.

10 – 6 – 3 = 

10 – 4 – 2 = 

10 – 7 – 1 = 

10 – 3 – 1 = 

87. Arvuta. Sobita.

88. Arvuta. Täida lüngad.

Tööleht

Palun oota