Peatükk 1.7 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Liitmine ja lahutamine 10 piires

64. Sobita ülesanne ja pildid.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
  4 + 3  
  4 + 4  
  3 + 2  
  3 + 3  

65. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

3 + 2 = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

66. Ühenda paarid.

67. Kirjuta pildi järgi 2 liitmis-ülesannet.

3 + 1 = 

1 + 3 = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

68. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

6 – 3 = 

 –  = 

 –  = 

69. Arvuta. Täida lüngad.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

70. Sobita.

71. Kirjuta 2 lahutamis-ülesannet. Arvuta.

6 – 1 = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

72. Vali pildi juurde sobiv ülesanne.

  • 3 + 1
  • 4 – 1
  • 4 + 1
  • 5 – 1
  • 3 + 3
  • 6 – 3
  • 2 + 2
  • 4 – 2

73. Arvuta.

4 + 2 = 

3 + 4 = 

2 + 4 = 

4 + 3 = 

6 – 2 = 

7 – 4 = 

6 – 4 = 

7 – 3 = 

74. Sobita pilt ja ülesanded.

75. Kirjuta pildi järgi ülesanded. Arvuta.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

 +  = 

 +  = 

 –  = 

 –  = 

 +  = 

 +  = 

 –  = 

 –  = 

76. Arvuta.

77. Vali lünka õige märk (+, –).

74 =   3

52 =   7

64 = 10

63 =  9

86 =  2

41 =  5

78. Arvuta.

79. Arvuta. Sobita.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

80. Arvuta.

6 + 3 = 

7 – 2 = 

8 + 1 = 

8 – 6 = 

4 + 2 = 

6 – 4 = 

5 + 4 = 

9 – 7 = 

7 + 2 = 

81. Täida lüngad.

Peole tuleb 10 külalist. Aita Liisil lauda katta. Loenda. 

 

LAUAL ON

PANEB JUURDE

TASSI

TALDRIKUT

LUSIKAT

NUGA

ÕUNA

KOOKI

82. Arvuta.

83. Liida.

4 + 1

+ 4

  

+ 4 = 

5 + 1

+ 3

  

+ 3 = 

6 + 1

+ 2

  

+ 2 = 

3 + 3

+ 3

  

+ 3 = 

84. Liida.

85. Koosta pildi järgi ülesanne. Arvuta.

4 + 4 + 2 = 

 +  + 

 +  + 

 +  + 

86. Koosta ülesanne. Arvuta.

10 – 6 – 3 = 

10 – 4 –  = 

10 –  – 

10 –  – 

87. Arvuta. Sobita.

88. Arvuta. Täida lüngad.

Tööleht

Palun oota