Peatükk 3.1 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Arv 11

Üksteist

145. Vaata pilti. Räägi.

146.Täida lüngad.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

147. Loenda puu-viljad. Vali õige vastus.

PILDIL ON ÜKS-TEIST

148. Jätka rida.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

11                        

11                        

149. Märgi arv üks-teist.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

MITU ARVU MÄRKISID? 

150. Mis marju sööb Mari? Liigu (I,–) mööda numbrit 11.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

MARI LEMMIK ONEHK  .

151. Loenda. Täida lünk.

Tööleht

Palun oota