Peatükk 3.1 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Arv 11

Üksteist

145. Vaata pilti. Räägi.

146.Täida lüngad.

147. Loenda puu-viljad. Vali õige vastus.

PILDIL ON ÜKS-TEIST .

148. Jätka rida.

11                        

11                        

149. Märgi arv üks-teist.

150. Mis marju sööb Mari? Liigu (I,–) mööda numbrit 11.

MARI LEMMIK ON  EHK  .

151. Loenda. Täida lünk.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota