Peatükk 3.2 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Arvurida 1–11

Arvurida 1–11

152. Loe arvu-rida.

153. Kirjuta antud arvule järgnev arv.

154. Kirjuta antud arvule eelnev arv.

155. Kirjuta antud arvule eelnev ja järgnev arv.

156. Moodusta arvu-rida. Alusta kõige väiksemast arvust.

157. Kirjuta peidetud arvud.

158. Kirjuta puuduvad arvud. Loe arvu-rida.

159. Leia ja märgi arvu-rida (1–11). Alusta arvust 1. Liigu (I, _). Mis moosi keetis ema?

EMA KEETIS  MOOSI.

160. Kirjuta puuduvad arvud.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota