Peatükk 5.3 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Arvu 12 kümnendkoostis

209. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

MITU KURKI ON PILDIL?  

MITU SUURT KURKI ON PILDIL?  

MITU VÄIKEST KURKI ON PILDIL?  ​​​

12 ON    JA   

10 JA   ON 12

210. Loenda. Täida lüngad.

ON  KÜMNELINE JA  ÜHELIST.

ON  ÜHELIST JA  KÜMNELINE.

211. Kirjuta pildi järgi arvud.

212. Loenda. Võimalusel eralda 10. Kirjuta.

213. Märgi vajalik arv köögi-vilju.

214. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

215. Mis arv on pildil? Mitu ühelist? Mitu kümnelist? Kirjuta.

216. Märgi nõutud arv. Räägi.

Tööleht

Palun oota