Peatükk 5.3 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Arvu 12 kümnend­koostis

209. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

MITU KURKI ON PILDIL?  

MITU SUURT KURKI ON PILDIL?  

MITU VÄIKEST KURKI ON PILDIL?  ​​​

12 ON    JA   

10 JA   ON 12

210. Loenda. Täida lüngad.

 ON  KÜMNELINE JA  ÜHELIST.

 ON  ÜHELIST JA  KÜMNELINE.

211. Kirjuta pildi järgi arvud.

K Ü
1 0

ja

 K Ü

K Ü

K Ü 

ja

 K Ü

K Ü

K Ü 

ja

 K Ü

K Ü

K Ü 

ja

 K Ü

K Ü

K Ü 

ja

 K Ü

K Ü

K Ü 

ja

 K Ü

K Ü

212. Loenda. Võimalusel eralda 10. Kirjuta.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

213. Märgi vajalik arv köögi-vilju.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

214. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

215. Mis arv on pildil? Mitu ühelist? Mitu kümnelist? Kirjuta.

216. Märgi nõutud arv. Räägi.

Tööleht

Palun oota