Peatükk 5.2 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Arvurida 1–12

Arvurida 1–12

201. Loe arvu-rida.

202. Kirjuta antud arvule järgnev arv.

203. Kirjuta antud arvule eelnev arv.

204. Kirjuta antud arvule eelnev ja järgnev arv.

205. Moodusta arvu-rida. Alusta kõige väiksemast arvust.

206. Täida lüngad.

207. Ühenda punktid (1–12). Lahenda mõistatus.

SEITSE POISSI ÜHES KINDAS.

SEE ON .

208. Kirjuta puuduvad arvud.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota