Peatükk 5.2 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Arvurida 1–12

Arvurida 1–12

201. Loe arvu-rida.

202. Kirjuta antud arvule järgnev arv.

3

1

0

8

1

1

203. Kirjuta antud arvule eelnev arv.

1

1

8

1

2

5

204. Kirjuta antud arvule eelnev ja järgnev arv.

205. Moodusta arvu-rida. Alusta kõige väiksemast arvust.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

206. Täida lüngad.

207. Ühenda punktid (1–12). Lahenda mõistatus.

SEITSE POISSI ÜHES KINDAS.

SEE ON

208. Kirjuta puuduvad arvud.

Tööleht

Palun oota