Peatükk 6.1 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.

Digiõpiku „Matemaatika 2. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 2. klassi matemaatika ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid on Anneli Areng ja Meelika Maila
Haridustehnoloog Mari Tõnisson

Õpiku autorite järelhüüe Eve Värvile - Sinu ideed ja mõtted elavad edasi meie tööraamatus.

Retsensendid ​Eda Sempelson, Kaja Mädamürk
Õppematerjali katsetas Eda Sempelson (Pärnu Kuninga tänava põhikool​)

Toimetaja Kristi Kingo
Keeletoimetaja​ Kristi Kingo
Pildid illustreeris Piret Tagel

Õppematerjali valmistas digiteerimiseks ette kirjastus Atlex
Õppematerjali digiteeris Alar Kitsik​

Videod tootis õpiku autorite ideede järgi Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut. Teksti luges Mart Soonik.

CC-BY-SA 3,0

Palun oota