Peatükk 3.3 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arvu 13 kümnend­koostis

43. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mis puu on pildil?  

Mitu puu-lehte on pildil? 

Mitu puu-lehte on puu all maas?  

Mitu lehte on puul?  

 

13 on  ja  

10 ja  on 13

44. Loenda. Täida lüngad.

 on  kümneline ja  ühelist

 on  ühelist ja  kümneline

45. Kirjuta pildi järgi arvud.

K Ü
1 0

ja

 K  Ü

K Ü

K  Ü 

ja

 K Ü

K Ü

K  Ü 

ja

 K Ü

K Ü

K  Ü 

ja

 K Ü

K Ü

46. Loenda. Kirjuta.

 -teist

 -teist

47. Märgi vajalik arv.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

48. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

49. Mis arv on pildil? Mitu ühelist? Mitu kümnelist? Räägi. Kirjuta.

50. Märgi nõutud arv. Räägi.

Pane tähele
Ülesannet saab lahendada suurel ekraanil.

Tööleht

Palun oota