Peatükk 3.3 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arvu 13 kümnendkoostis

43. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mis puu on pildil?  

Mitu puu-lehte on pildil? 

Mitu puu-lehte on puu all maas?  

Mitu lehte on puul?  

 

13 on  ja  

10 ja  on 13

44. Loenda. Täida lüngad.

 on  kümneline ja  ühelist

 on  ühelist ja  kümneline

45. Kirjuta pildi järgi arvud.

46. Loenda. Kirjuta.

 -teist

 -teist

47. Märgi vajalik arv.

48. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

49. Mis arv on pildil? Mitu ühelist? Mitu kümnelist? Räägi. Kirjuta.

50. Märgi nõutud arv. Räägi.

Tööleht

Palun oota