Võrdlemine 13 piires

51. Loenda. Täida lüngad.

Puravikke on  kui riisikaid.

52. Võrdle. Vali õige sõna. 

12 on  kui 13

12  13

11 on  kui 10

    

10 on  kui 9

    

11 on  kui 13

   

53. Märgi puu-leht, millel olev arv on 10-st suurem.

54. Loenda. Kirjuta arvud. Võrdle (>, <, =).

55. Loenda. Kirjuta. Järjesta arvud alates suuremast.

Järjesta arvud     >    >  

Järjesta arvud     >    >  

56. Loenda. Täida lüngad. Võrdle (>, <, =).

Loenda.

  

  

  

Võrdle.

Võrdle.

57. Võrdle (>, <, =).

10    13

7    5

 9   13

12    11

13    13

12    10

Tööleht

Palun oota