Peatükk 3.4 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Võrdlemine 13 piires

51. Loenda. Täida lüngad.

Puravikke on  kui riisikaid.

52. Võrdle. Vali õige sõna. 

12 on  kui 13

12  13

11 on  kui 10

    

10 on  kui 9

    

11 on  kui 13

   

53. Märgi puu-leht, millel olev arv on 10-st suurem.

54. Loenda. Kirjuta arvud. Võrdle (>, <, =).

  

  

55. Loenda. Kirjuta. Järjesta arvud alates suuremast.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

Järjesta arvud     >    >  

Järjesta arvud     >    >  

56. Loenda. Täida lüngad. Võrdle (>, <, =).

Loenda.

Võrdle.

Võrdle.

57. Võrdle (>, <, =).

10   13

  7     5

  9   13

12    11

13    13

12    10

Tööleht

Palun oota