Peatükk 4.3 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arvu 14 kümnendkoostis

86. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mitu ehet on jõulu-puul? 

Mitu punast ehet on puul? 

Mitu kollast ehet on puul? 

  

14 on  ja 

10 ja  on 14

87. Kirjuta pildi järgi arvud.

88. Loenda. Kirjuta.

-teist

-teist

89. Märgi vajalik arv.

90. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

91. Mis arv on pildil? Mitu ühelist? Mitu kümnelist? Räägi. Kirjuta.

92. Märgi nõutud arv. Räägi.

93. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

94. Leia paarid.

Tööleht

Palun oota