Peatükk 4.3 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arvu 14 kümnend­koostis

86. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mitu ehet on jõulu-puul?  

Mitu punast ehet on puul? 

Mitu kollast ehet on puul?  

 

14 on  ja  

10 ja  on 14

87. Kirjuta pildi järgi arvud.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

88. Loenda. Kirjuta.

-teist

-teist

89. Märgi vajalik arv.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

90. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

91. Mis arv on pildil? Mitu ühelist? Mitu kümnelist? Räägi. Kirjuta.

92. Märgi nõutud arv. Räägi.

93. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

Arv

K

Ü

14 on

ja

5 on

ja

Arv

K

Ü

13 on

ja

9 on

ja

Arv

K

Ü

11 on

ja

12 on

ja

94. Leia paarid.

Tööleht

Palun oota