Peatükk 4.4 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Võrdlemine 14 piires

95. Loenda. Täida lüngad.

Jõulu-pärgi on  kui kingitusi.

96. Vali kott, milles on rohkem kingitusi.

97. Loenda. Kirjuta arvud. Võrdle (>, <, =).

98. Loenda. Kirjuta. Järjesta arvud alates suuremast.

Järjesta arvud
  >    >  

Järjesta arvud
  >    >  

Järjesta arvud 
  >    >  

99. Loenda. Täida lüngad. Võrdle (>, <, =).

Loenda.


Võrdle.


Võrdle.

100. Võrdle (>, <, =).

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

101. Leia lünka sobivad arvud.

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tööleht

Palun oota