Peatükk 7.1 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arv 16

Kuusteist

190. Vaata pilti. Räägi.

191. Vaata pilti. Täida lüngad.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

192. Jätka rida.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

16                  

16                  

193. Leia ja märgi arv kuus-teist.

Mitu arvu märkisid? 

194. Loenda. Märgi 16 tibu.

195. Mis arv on peidus? Kirjuta.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

196. Loenda. Märgi õige arv.

Tööleht

Palun oota