Peatükk 6.5 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Liitmine ja lahutamine 15 piires

171. Vaata pilti. Täida lüngad.

 +  = 

 +  = 

 15 –  = 

 15 –  = 

172. Kirjuta neli ülesannet.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

173. Mitu lõnga-kera on korvis? Arvuta.

174. Täienda ülesannet. Arvuta.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
2
3
4
5
12
13
14
15

175. Arvuta.

176. Vali puuduvad arvud.

11 += 15

12 += 15

13 += 15

14 += 15

177. Lahenda ülesanne.

Bussis on  reisijat.
Peatuses tuleb kaks reisijat juurde.

Mitu reisijat on nüüd bussis?

178. Kirjuta puuduv liidetav.

+

10

1

= 11

10

= 14

10

= 13

10

= 15

10

= 12

+

11

= 14

11

= 12

11

= 15

11

= 13

+

12

= 15

11

= 13

13

= 15

11

= 14

14

= 15

179. Mitu käbi jäi alles? Arvuta.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

180. Arvuta.

181. Vali puuduvad arvud.

15 –= 11

15 –= 14

15 –= 10

15 –= 5

182. Lahenda ülesanne.

Henri suusatas pargis 15 ringi.
Kaarel suusatas viis ringi vähem.​ 

Mitu ringi suusatas Kaarel?

183. Kirjuta puuduv vähendaja.


15

5

= 10

12

= 10

14

= 10

11

= 10


13

= 12

14

= 11

15

= 12


14

= 12

15

= 13

13

= 11

15

= 11

184. Arvuta. Märgi vagunid, mis kuuluvad veduri juurde.

185. Arvuta.

186. Arvuta. Mis puud on pildil?

7

+

3

=

A

10

+

4

=

D

13

+

2

=

S

10

+

2

=

N

15

2

=

Ä

10

5

=

U

15

4

=

K

10

1

=

M

9

13

12

14

­

11

5

5

15

11

11

10

14

10

11

10

15

187. Arvuta. Täida lüngad.

10

12

7

11

13

15

10

14

12

8

11

13

188. Arvuta. Märgi kui vastus on õige.

15  –  1 = 

10  +  5 = 

14  –  4 = 

  5 + 10 = 

15 – 10 = 

189. Kirjuta ülesanne. Arvuta

+

=

+

=

+

=

=

=

=

Tööleht

Palun oota