Peatükk 7.3 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arvu 16 kümnend­koostis

205. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mis lindu on pildil?  

Mitu hane on pildil? 

Mitu kana on pildil?  

 

16 on  ja  

10 ja  on 16

206. Kirjuta pildi järgi arvud.

K Ü
1 0

ja

K Ü
    6

K Ü

K  Ü 

ja

 K Ü

K Ü

K  Ü 

ja

 K Ü

K Ü

K  Ü 

ja

 K Ü

K Ü

207. Mis arv on pildil? Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  

  

  

  

  

208. Märgi nõutud arv. Täida lüngad.

Pane tähele
Ülesannet on parem lahendada suurel ekraanil.

K  Ü 

K  Ü 

K  Ü 

           K Ü

           

           K Ü

           

           K Ü

           

209. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

210. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

Arv

K

Ü

12 on

ja

10 on

ja

Arv

K

Ü

16 on

ja

9 on

ja

Arv

K

Ü

13 on

ja

15 on

ja

211. Nimeta ja vali saadud arv.

1 kümneline ja 5 ühelist

0 kümnelist ja 4 ühelist

1 kümneline ja 3 ühelist

1 kümneline ja 2 ühelist

1 kümneline ja 6 ühelist

1 kümneline ja 1 üheline

212. Märgi kuus-teist eurot.

Tööleht

Palun oota