Peatükk 7.3 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arvu 16 kümnendkoostis

205. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mitu lindu on pildil? 

Mitu hane on pildil? 

Mitu kana on pildil? 

  

16 on  ja 

10 ja  on 16

206. Kirjuta pildi järgi arvud.

207. Mis arv on pildil? Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  

  

  

  

  

208. Märgi nõutud arv. Täida lüngad.

           K Ü

           

           K Ü

           

           K Ü

           

           K Ü

           

           K Ü

           

           K Ü

           

209. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

210. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

211. Nimeta ja vali saadud arv.

1 kümneline ja 5 ühelist

1 kümneline ja 2 ühelist

0 kümnelist ja 4 ühelist

1 kümneline ja 6 ühelist

1 kümneline ja 3 ühelist

1 kümneline ja 1 üheline

212. Märgi kuus-teist eurot.

Tööleht

Palun oota